Xoài tứ quý Thạnh Phú được bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận

Ngày đăng bài: 23/06/2020 | Tác giả: Cẩm Trúc

Tại Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất Nông nghiệp Thạnh Phong, Sở Khoa học và Công nghệ vừa phối hợp UBND xã Thạnh Phong tổ chức Lễ công bố và trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận "Xoài tứ quý Thạnh Phú". 

Xoài tứ quý là 1 trong 3 cây trồng chủ lực của huyện Thạnh Phú, với diện tích khoảng 400ha, tập trung chủ yếu tại các xã Thạnh Phong, Thạnh Hải. Năng suất trung bình 30 - 40 tấn/ha. Thời gian qua, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, mở rộng thị trường và tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm xoài tứ quý, UBND huyện Thạnh Phú đã chỉ đạo các ngành chức năng huyện, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ lập hồ sơ đề nghị công nhận Nhãn hiệu chứng nhận xoài tứ quý Thạnh Phú.

Xoài tứ quý Thạnh Phú được bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận. (Ảnh: C. Trúc)

Tại Lễ công bố và trao văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận "Xoài tứ quý Thạnh Phú", Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Văn Tân cho biết: Nhãn hiệu chứng nhận " Xoài tứ quý Thạnh Phú" được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ là một bước tiến mới cho sản phẩm; cơ hội để nông dân trồng xoài bảo vệ, khẳng định chất lượng, thương hiệu sản phẩm.

"Để Nhãn hiệu chứng nhận Xoài tứ quý Thạnh Phú" ngày càng phát triển trong thời gian tới, ông Lâm Văn Tân đề nghị huyện thực hiện tốt việc giới thiệu quảng bá chứng nhận; quản lý kiểm soát việc sử dụng, cấp, đình chỉ và thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định. Đồng thời tập trung các giải pháp duy trì và phát triển bền vững diện tích trồng xoài trên địa bàn huyện; triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất sạch, an toàn gắn với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật; thúc đẩy liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định.