Phú Nhuận phấn đấu xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Ngày đăng bài: 24/06/2020 | Tác giả: Hoàng Khải

Là một trong những xã đầu tiên của tỉnh và là xã đầu tiên của thành phố Bến Tre được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay xã Phú Nhuận đã thay đổi hoàn toàn diện mạo nông thôn, cơ sở hạ tầng tiếp tục phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao và đang hướng đến mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.  

Với lợi thế vị trí địa lý là xã vùng ven thành phố, nằm phía bờ Nam sông Bến Tre, cách trung tâm chỉ khoảng 3km, có Quốc lộ 57C đi qua và hệ thống giao thông liên xã, liên huyện đồng bộ, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Phú Nhuận đã đoàn kết một lòng, chung sức phát huy thế mạnh của đất và truyền thống cần cù, sáng tạo của người để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Cơ sở hạ tầng của xã tiếp tục phát triển. (Ảnh: Hoàng Khải)

Theo bà Đặng Thị Bừng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Nhuận, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, cả hệ thống chính trị của xã xác định không được tự mãn với kết quả đã đạt được, phải thường xuyên củng cố, nâng chất các tiêu chí ngày càng hoàn thiện và nâng cao. Hàng năm, xã đều cụ thể hóa các chỉ tiêu, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố thành Nghị quyết, Kế hoạch của địa phương gắn với nhiệm vụ nâng chất 19 tiêu chí xã nông thôn mới.

Bà Đặng Thị Bừng cho biết, đến nay diện mạo nông thôn của xã có sự thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 31,1 triệu đồng năm 2014 đến cuối năm 2019 đạt 46 triệu đồng/năm. Nhà ở trong dân được xây dựng ngày càng khang trang hơn; các tuyến đường giao thông, hệ thống chiếu sáng công cộng, trường học, các thiết chế văn hóa - thông tin... được chỉnh trang, nâng cấp. Các sản phẩm có thế mạnh của xã như dừa, bưởi da xanh tiếp tục phát triển và đạt hiệu quả kinh tế cao. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, một số cây trồng, vật nuôi chuyển đổi có hiệu quả như: dừa xiêm xanh, bò thịt, dê,... Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục ngày càng tăng, phổ cập giáo dục các cấp được duy trì. Công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân được chú trọng. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh, đội ngũ cán bộ công chức ngày càng hoàn thiện cả về chính trị lẫn chuyên môn. An ninh, trật tự xã hội được giữ vững ổn định.

Chất lượng giáo dục xã Phú Nhuận ngày càng tăng. (Ảnh: Hoàng Khải)

Bên cạnh đó, để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, Ban Chỉ đạo Xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới Phú Nhuận đã tập trung nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về việc thực hiện nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới và thực hiện 15 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao như: thông qua các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, đài truyền thanh xã, các cuộc họp chi, tổ, hội, các cuộc họp tổ Nhân dân tự quản hàng tháng… Qua đó, đa số Nhân dân đã nhận thức được về chủ trương xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, từ đó có sự tham gia tích cực vào các phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Theo báo cáo tự đánh giá của Ủy ban nhân dân xã Phú Nhuận, đến nay xã đã thực hiện cơ bản đạt 12/15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao gồm tiêu chí số 1: Quy hoạch, tiêu chí số 2: Giao thông, tiêu chí số 3: Điện, tiêu chí số 4: Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 5: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 6: Thông tin và Truyền thông, tiêu chí số 7: Nhà ở dân cư, tiêu chí số 9: Hộ nghèo, tiêu chí số 10: Lao động có việc làm, tiêu chí số 12: Giáo dục và đào tạo, tiêu chí số 14: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật và tiêu chí số 15: Quốc phòng và An ninh. Còn lại 03 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 8: Thu nhập, tiêu chí số 11: Tổ chức sản xuất và tiêu chí số 13: Môi trường và An toàn thực phẩm.

Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới được xã Phú Nhuận quan tâm thực hiện. (Ảnh: Hoàng Khải)

Ông Lê Văn Trung - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh cho biết, xã Phú Nhuận đã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh cùng các sở ngành có liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí của xã. Qua đó, đoàn kiểm tra đã cơ bản thống nhất xã Phú Nhuận đạt 9/15 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 -2020, gồm tiêu chí: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14 và đủ điều kiện để làm cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện trong năm 2020.

Theo ông Lê Văn Trung, để thực hiện đạt 15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020 theo kế hoạch, Phú Nhuận cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của các ngành chuyên môn, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hoàn chỉnh hồ sơ gửi các ngành chuyên môn thẩm định, công nhận các tiêu chí đã đạt. Đồng thời, xã phải xây dựng kế hoạch chi tiết phân công, giao việc cho từng cán bộ phụ trách, tiếp tục nâng chất và thực hiện, kèm theo thời gian hoàn thành từng tiêu chí. Trong đó, xã cần quan tâm, tập trung thực hiện các tiêu chí khó: thu nhập, chỉ tiêu 12.3 (tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo) và tiêu chí Quốc phòng và An ninh.

Đồng thời, xã phải tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, tập trung vào các tiêu chí chưa đạt, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.