Phải quan tâm chỉ đạo thực hiện thật sâu sát để các mô hình đạt hiệu quả

Ngày đăng bài: 30/06/2020 | Tác giả: An Châu

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tại cuộc họp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), các sở, ngành liên quan, và UBND các huyện, thành phố vừa qua để điều chỉnh các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp đã được phê duyệt trong năm 2020, đồng thời xem xét, đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ thiệt hại do hạn mặn.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huỳnh Quang Đức báo cáo các mô hình điều chỉnh. (Ảnh: An Châu)

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, công tác xét duyệt các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp trong năm 2020 đã được Sở triển khai đến các huyện, thành phố từ tháng 9/2019. Đến tháng 2/2020, Sở đã thành lập Hội đồng khoa học xét duyệt mô hình sản xuất nông nghiệp; sau đó tổ chức các cuộc họp xét danh mục các mô hình trình UBND tỉnh phê duyệt. Kết quả đã xét duyệt được 27 mô hình, cộng với 4 mô hình từ năm 2019 chuyển sang, đạt tổng cộng 31 mô hình trình UBND tỉnh. Trong đó có 15 mô hình đã phê duyệt, còn lại 16 mô hình chưa hoàn thiện hồ sơ. Có 3 mô hình được đề xuất không thực hiện; còn lại được đề xuất điều chỉnh phân kỳ, địa điểm và nguồn vốn thực hiện.

Riêng đối với 21 mô hình sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt danh mục (tại 2 công văn số 710/UBND-KT ngày 19/02/2020 và 1629/UBND-KT ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh), có 6 mô hình Sở NN&PTNT đã có quyết định phê duyệt và đề xuất phân bổ kinh phí thực hiện năm 2020 là hơn 2,411 tỷ đồng; 7 mô hình đang điều chỉnh thuyết minh và dự toán theo góp ý của Hội đồng khoa học; 2 mô hình đã hoàn chỉnh trình về Sở NN&PTNT, nhưng chưa có quyết định phê duyệt; 2 mô hình của huyện Mỏ Cày Nam đã gửi thuyết minh và dự toán về Sở NN&PTNT.

Mô hình sản xuất cây giống đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. (Ảnh: An Châu)

Huyện Ba Tri có 1 mô hình đề nghị tạm ngưng. Huyện Thạnh Phú đề xuất không dừng toàn bộ 3 mô hình đã được duyệt mà xin tiếp tục thực hiện mô hình trồng dừa xiêm xanh, có điều chỉnh phân kỳ và diện tích cho hợp lý. Các huyện, thành phố còn lại cũng đề xuất điều chỉnh phân kỳ, diện tích các mô hình do ảnh hưởng của đợt hạn mặn nhằm đảm bảo việc thực hiện đạt hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. (Ảnh: An châu)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã yêu cầu Sở NN&PTNT rà soát, chốt lại các nội dung và xây dựng lại Tờ trình điều chỉnh các mô hình phát triển sản xuất để trình UBND tỉnh phê duyệt. Đề nghị Sở phối hợp với Sở Tài chính hỗ trợ các huyện triển khai, có sơ kết, đánh giá đúng, toàn diện việc thực hiện các mô hình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng ngành NN&PTNT, các ngành liên quan và các địa phương cần phải rút ra bài học sâu sắc về công tác chỉ đạo thực hiện các mô hình phát triển sản xuất trong thời gian qua. Sở NN&PTNT phải đôn đốc, kiểm tra ngay từ đầu năm. Ngành NN&PTNT, các huyện, thành phố phải quan tâm chỉ đạo thực hiện thật sâu sát để các mô hình đạt hiệu quả và nhân rộng.