Ra mắt câu lạc bộ canh tác thông minh tại Quới Sơn

Ngày đăng bài: 03/07/2020 | Tác giả: Trúc Lan

Ngày 1/7/2020, HTX bưởi da xanh Quới Sơn, huyện Châu Thành phối hợp Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Canh tác thông minh.

Câu lạc bộ Canh tác thông minh là một xu thế phát triển của nền sản xuất nông nghiệp mang tính bền vững, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người nông dân; đồng thời, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, tạo thêm thu nhập cho người nông dân. Câu lạc bộ Canh tác thông minh do Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đề xuất thực hiện.

Câu lạc bộ Can tác thông minh xã Quới sơn bước đầu có 94 thành viên. (Ảnh: Trúc Lan)

Tham gia vào câu lạc bộ, nông dân Quới Sơn sẽ được chuyển giao khoa học kỹ thuật mới, đây cũng là nơi sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm những mô hình sản xuất nông nghiệp hay tại địa phương; tìm hiểu về các giải pháp canh tác hiệu quả từ nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật địa phương và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong canh tác nông nghiệp.

Dịp này, UBND xã Quới Sơn đã trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ với 94 thành viên, tổng diện tích bưởi da xanh trên 53,07 ha do ông Nguyễn Phước Nữa - Giám đốc HTX Bưởi da xanh Quới Sơn làm chủ nhiệm.