Tổng kết Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu (AMD) trên địa bàn huyện Ba Tri

Ngày đăng bài: 03/07/2020 | Tác giả: Trà Dũng

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ba Tri vừa phối hợp với Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (AMD) tại tỉnh Bến Tre tổ chức tổng kết hoạt động Dự án trên địa bàn huyện.

Dự án AMD được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Ba Tri giai đoạn 2014 -2020, có 5 xã tham gia (gồm: Bảo Thạnh, An Đức, An Hiệp, An Ngãi Trung và Tân Hưng), với 3 hợp phần đó là: Xây dựng năng lực thích ứng; Đầu tư sinh kế bền vững và Quản lý dự án. Nhóm đối tượng thụ hưởng chính của Dự án là hộ nghèo và cận nghèo, hộ có thu nhập thấp do thiếu đất, thiếu kỹ năng và phương tiện sản xuất, hộ do phụ nữ làm chủ; các tổ, nhóm sản xuất, công ty, doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị thích ứng biến đổi khí hậu. Tổng kinh phí thực hiện dự án trên địa bàn huyện là 40,5 tỷ đồng.

Qua 6 năm thực hiện, Dự án AMD đã đáp ứng nhu cầu của người nghèo và nhóm hưởng lợi, đã cung cấp kiến thức sản xuất thông qua các lớp tập huấn, đầu tư từ các nguồn quỹ của Dự án, vay tín dụng phụ nữ, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Trong đó, Dự án đã tổ chức 30 lớp tập huấn, 41 lớp hội thảo về kỹ thuật để ứng dụng mô hình kinh tế thích ứng biến đổi khí hậu, 2 chuyến học tập kinh nghiệm, 15 lớp tập huấn về kiến thức phòng chống, quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trên 2.000 lượt người dân tham gia.

Triển khai 18 mô hình trình diễn tạo thu nhập cho người dân và đa dạng sinh kế cho người nghèo như: trồng lúa chịu mặn OM 9221, lúa cao sản OM 6162, nuôi tôm càng xanh, cá, lươn, vịt biển…; mở 6 lớp đào tạo nghề gắn với giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn. Các mô hình này đã đem lại kết quả là tăng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, thông qua việc cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm, thành lập các mô hình kinh tế, tiếp cận thị trường thuận lợi hơn, các dịch vụ kinh doanh phát triển thu hút lao động địa phương, lao động nghèo, lao động nữ có việc làm ổn định.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Trà Dũng)

Ngoài nâng cao năng lực sản xuất cho người dân, dự án còn nâng cao nhận thức cho người dân và cán bộ các cấp về biến đổi khí hậu, phòng chống giảm thiểu rủi ro thiên tai. Dự án đã tổ chức 244 cuộc hội thảo cộng đồng tại ấp và xã, với 5.805 người tham gia. Dự án đã đầu tư xây dựng 4 công trình giao thông, 2 công trình cống ngăn mặn trữ ngọt, 1 mạng lưới cấp thoát nước, tổng kinh phí trên 7,1 tỷ đồng. Trong đó, Dự án hỗ trợ 6,4 tỷ đồng, người dân hưởng lợi đối ứng 0,7 tỷ đồng. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá Dự án AMD đã có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt hỗ trợ cho người dân khắc phục và dần thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án sẽ kết thúc giai đoạn 2 vào cuối năm 2020. Trong thời gian này các ngành, các xã  tiếp tục phối hợp với Ban điều phối Dự án AMD huyện sớm hoàn thành các công việc còn lại của dự án. Các xã tiếp tục chuyển giao và nhân rộng các mô hình mà dự án đã thực hiện; quản lý và duy tu bảo dưỡng các công trình để sử dụng được lâu dài.