Mỏ Cày Nam tổng kết dự án AMD

Ngày đăng bài: 03/07/2020 | Tác giả: Ngọc Vũ

Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam vừa tổ chức tổng kết đánh giá kết thúc Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu đồng bằng sông Cửu Long tại Bến Tre (AMD Bến Tre).

Dự án AMD Bến Tre được triển khai thực hiện từ năm 2014 ở 30 xã thuộc 07 huyện của tỉnh; riêng ở Mỏ Cày Nam có 03 xã Tân Trung, An Thới và Thành Thới A tham gia với 03 hợp phần chính gồm: xây dựng năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, đầu tư sinh kế bền vững và quản lý dự án. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng các mô hình sinh kế bền vững cho người nghèo nông thôn trong điều kiện môi trường, khí hậu thay đổi; qua đó, xây dựng năng lực thích ứng cho cộng đồng và các nhóm, tổ chức mục tiêu để thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: Ngọc Vũ)

Qua hơn 05 năm triển khai thực hiện, Dự án AMD Bến Tre tại Mỏ Cày Nam đạt nhiều kết quả tích cực. Huyện đã xây dựng và phê duyệt 02 chuỗi giá trị con heo và chỉ sơ dừa; đồng thời, triển khai thực hiện chuỗi giá trị bưởi da xanh. Thực hiện trình diễn 04 mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu; hỗ trợ chứng nhận VietGAP cho 14 tổ hợp tác và 02 hợp tác xã. Tổ chức 36 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, 21 lớp tập huấn kiến thức phòng chống rủi ro thiên tai và các hội nghị quảng bá tri thức truyền thông về Dự án.

Về đầu tư sinh kế bền vững, huyện Mỏ Cày Nam đã phát huy tốt hiệu quả các nguồn quỹ như: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, đồng tài trợ các mô hình thích ứng; nông dân dạy nông dân, hợp tác công tư, đào tạo nghề nông thôn gắn với việc làm,... Tổng nguồn kinh phí giải ngân là gần 58,5 tỷ đồng (trong đó, vốn Dự án AMD là hơn 27,6 tỷ đồng; vốn đối ứng của người hưởng lợi là gần 30,9 tỷ đồng).

Qua đánh giá tổng thể của nhóm Điều phối Dự án cho thấy, kinh tế các địa phương tham gia phát triển ổn định, một số lĩnh vực phát triển khá, trung bình đạt 8,7%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm (so với thời điểm 2014 là 26,7 triệu đồng); sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 2,07% và phát triển theo hướng liên kết, nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng bình quân 14,56%; kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội được quan tâm, nhiều công trình trọng điểm được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn; thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới có 02 xã đạt chuẩn là An Thới và Tân Trung; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,81% (so với thời điểm 2014 là 8,18%).