Kiểm tra đột xuất nâng chất Xã văn hóa nông thôn mới Thành Triệu

Ngày đăng bài: 03/07/2020 | Tác giả: Trúc Lan

Vừa qua, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Châu Thành đã đến xã Thành Triệu kiểm tra đột xuất việc nâng chất xã văn hóa nông thôn mới Thành Triệu.

Nội dung kiểm tra xoay quanh kết quả nâng chất "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" năm 2019, cũng như 6 tháng đầu năm 2020; Kết quả thực hiện đăng ký tiêu chí "Người tốt, việc tốt"; các danh hiệu văn hóa, danh hiệu lồng ghép; Kiểm tra panô cổ động, Đài Truyền thanh; hoạt động các đội, nhóm, câu lạc bộ; khai thác và bảo tồn các loại hình văn hóa phi vật thể truyền thống tại địa phương; Sử dụng và bảo quản trang thiết bị, trò chơi trẻ em đối với các xã được trang cấp;  Kiểm tra các kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 11; Kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện quy ước ấp, khu phố văn hóa theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Kiểm tra ngẫu nhiên chất lượng gia đình văn hóa tại mỗi ấp, khu phố...

Cảnh quan môi trường xã văn hóa nông thôn mới Thành Triệu được quan tâm giữ vững. (Ảnh: Trúc Lan)

Qua kiểm tra, nhìn chung xã Thành Triệu có giữ vững và quan tâm nâng chất danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới. Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện kiến nghị xã Thành Triệu cần tiếp tục duy trì các tiêu chí văn hóa, phát huy thế mạnh tiềm năng của địa phương, tăng cường thực hiện công tác giảm nghèo, thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.