Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng bài: 03/07/2020 | Tác giả: Hữu Lộc

Đến nay, toàn tỉnh có 49 xã đạt 19 tiêu chí, 26 xã đạt 15-18 tiêu chí, 54 xã đạt 10-14 tiêu chí, 13 xã đạt 5-9 tiêu chí và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trung bình đạt tiêu chí trên xã là 14,91 tiêu chí. Hồ sơ đề nghị công nhận huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã trình Trung ương để thẩm định.

Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tình hình xâm nhập mặn kéo dài, nhìn chung ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt cuộc sống của người dân, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới. Một số hạn chế trong triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm như tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020 còn chậm, tiêu chí chưa đạt chủ yếu là tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, hầu hết các công trình đang trong giai đoạn đấu thầu, chưa khởi công xây dựng; Tình hình an ninh trật tự xã hội diễn biến phức tạp, tiềm ẩn yếu tố gây án; Nhận thức của người dân trong việc thực hiện tiêu chí 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm chưa cao, cụ thể chưa tích cực xóa cầu tiêu áo cá, xây dựng hố xí hợp vệ sinh, chưa tuân thủ tốt các quy định về an toàn thực phẩm. Do ảnh hưởng của hạn mặn, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân, sức đóng góp của người dân trong xây dựng nông thôn mới, riêng dịch bệnh COVID-19 làm tỉnh phải tạm ngưng tổ chức "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" 03 tháng (tháng 3-5).

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Hữu Lộc)

Mặc dù, đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại nhưng tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác triển khai thực hiện chương trình, cụ thể các xã, huyện nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh trong việc triển khai cũng như đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức 02 cuộc họp, Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh tổ chức 01 cuộc họp kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới huyện Chợ Lách, thành phố Bến Tre và 13 xã dự kiến công nhận trong năm 2020; Tỉnh đã phân bổ tất cả các nguồn vốn năm 2020 (vốn sự nghiệp, đầu tư phát triển của Trung ương, vốn xổ số kiến thiết của tỉnh) cho các sở, ngành tỉnh và địa phương để triển khai thực hiện sớm; Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh đã ban hành quyết định phân công thành viên phụ trách xã xây dựng nông thôn mới, góp phần quan tâm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã.

Về việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, phân hạng và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre. Có 37 sản phẩm được xếp hạng, gồm 25 sản phẩm 4 sao và 12 sản phẩm 3 sao.

Xã Tân Thanh Tây (huyện Mỏ Cày Bắc) là một trong 13 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. (Ảnh: Hữu Lộc)

Về thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", trong 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động bị tạm ngưng từ tháng 3 đến tháng 5, vừa được khởi động lại vào ngày 28/6/2020. Theo thống kê trong tháng 1 và tháng 2 có 119 lượt xã thực hiện chủ đề Môi trường, 07 lượt xã thực hiện chủ đề Giao thông, 40 lượt xã thực hiện cả 2 chủ đề Giao thông và Môi trường, 38 lượt xã thực hiện các chủ đề khác (Bảo hiểm y tế, Điện, Thủy lợi, Nhà ở, Phát triển sản xuất, Văn hóa, An ninh trật tự, tuyên truyền 15 phần việc hộ gia đình,...), thu hút được 48.916 lượt người tham gia (trong đó người dân tham gia chiếm 55,68%); số tiền huy động để thực hiện là 1.363 triệu đồng. Lũy kế đến nay, địa phương đã thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" được 14 tháng, có 1.228 lượt xã thực hiện chủ đề Môi trường, 136 lượt xã thực hiện chủ đề Giao thông, 442 lượt xã thực hiện cả 2 chủ đề Giao thông và Môi trường, 242 lượt xã thực hiện các chủ đề khác, thu hút được 346.770 lượt người tham gia (trong đó người dân tham gia chiếm 50,39%). Tổng số tiền huy động để thực hiện các phần việc của "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" trên toàn địa bàn tỉnh từ khi bắt đầu đến nay là 14.527,435 triệu đồng.

Đoàn công tác của Trung ương đến khảo sát kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chợ Lách và thành phố Bến Tre. (Ảnh: Hữu Lộc)

Trong 6 tháng cuối năm 2020, tỉnh tập trung hoàn thành thủ tục và công nhận huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (phấn đấu công nhận thêm ít nhất 06 xã nông thôn mới). Đôn đốc, kiểm tra tiến độ địa phương thực hiện 04 tiêu chí "cứng" và "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" hàng tháng.

Tiếp tục chủ động, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với thực tế địa phương.

Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình OCOP cho các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và chủ thể sản xuất; Thực hiện tuyên truyền về Chương trình OCOP như in sổ tay tuyên truyền, hướng dẫn Chương trình OCOP; xây dựng cẩm nang giới thiệu sản phẩm OCOP; xây dựng Pano tuyên truyền Chương trình OCOP tại các huyện/thành phố; Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn, nâng chất các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.