Hữu Định với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

Ngày đăng bài: 07/07/2020 | Tác giả: Trúc Lan

Những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn huyện Châu Thành đã triển khai nhiều phong trào thi đua, hoạt động thiết thực, nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Đặc biệt, cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên và gia đình, góp phần không nhỏ trong các phong trào xây dựng địa phương. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hữu Định được xem là điểm sáng trong thực hiện cuộc vận động.

Hội LHPN xã Hữu Định hiện có 5 chi hội, 40 tổ hội với 1.120 hội viên. Trong thời gian qua, Hội LHPN xã Hữu Định luôn đoàn kết, tích cực triển khai thực hiện các phong trào của Hội. Qua đó, phong trào phụ nữ và hoạt động hội có nhiều tiến bộ, nhất là cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" đã góp phần chuyển biến nhận thức và hành động của các tầng lớp phụ nữ. Theo đó, Hội triển khai thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn xã và đã mang lại những kết quả khả quan.

Điển hình như  thực hiện tiêu chí Hộ nghèo trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện có hiệu quả tiêu chí "Không đói nghèo" của cuộc vận động, hàng năm Hội LHPN xã Hữu Định đã khảo sát nắm rõ hoàn cảnh của các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ và hộ nghèo có phụ nữ, xây dựng kế hoạch và có biện pháp hỗ trợ cụ thể. Từ đó, góp phần cùng địa phương kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, đến nay còn 15 hộ nghèo (trong đó10 hộ do phụ nữ làm chủ hộ). Bên cạnh đó, Hội còn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, tuyên truyền và vận động xây dựng gia đình không có người thân vi phạm pháp luật, không bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng, sản xuất chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; thực hiện tốt tiêu chí 3 sạch.

Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch thu hút sự tham gia của đông đảo hộ gia đình ở xã Hữu Định. (Ảnh: Trúc Lan)

Đến nay, Hội LHPN xã Hữu Định đã vận động thành lập 01 địa chỉ tin cậy, 01 CLB phòng chống bạo lực gia đình, 5 CLB gia đình 5 Không 3 sạch, 01 tổ bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em, 3 tổ phụ nữ xách giỏ đi chợ.

Thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, Hội vận động các chị em tham gia hụi tương trợ trong Ban Chấp hành, 13 chị mỗi tháng giúp 01 chị số tiền 2.600.000 đồng. 11 tổ hụi tương trợ của 141 thành viên, mỗi tháng đã giúp 01 chị ở từng tổ số tiền từ 1.200.000đ đến 2.000.000đ, tổng cộng số tiền giúp lên đến 86 triệu đồng. Đồng thời, vận động tiết kiệm tại chi, tổ Hội mỗi tháng giúp 01 chị với số tiền từ 500.000đ đến 1.000.000đ. Ngoài ra, Hội còn vận động 15 chị khá giúp 05 chị khó khăn bằng cách hỗ trợ hạt giống (hạt khổ qua, đậu bắp, bầu, bí) tổng số tiền là 28 triệu đồng; bán heo con, dê trả chậm cho 8 chị với số tiền là 40 triệu đồng.

Thực hiện chương trình Đồng khởi Khởi nghiệp, Hội LHPN xã Hữu Định đã thành lập 01 Tổ Phụ nữ Khởi sự kinh doanh, bán hàng công ty giá tốt nhất với 06 thành viên, hoạt động có hiệu quả, có 01 chị được hỗ trợ vay vốn từ chương trình với số tiền 5.000.000 đồng. Hội PN xã phụ trách hỗ trợ 03 hộ thoát nghèo, cận nghèo theo tiêu chí đa chiều, hỗ trợ 04 hộ tham gia Đề án Sinh kế giảm nghèo bền vững số tiền 12 triệu đồng.

Theo chị Huỳnh Thị Bé Nhi - Chủ tịch Hội LHPN xã Hữu Định, để cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" thực sự đem lại hiệu quả và đi vào cuộc sống, trong thời gian tới, Hội LHPN xã Hữu Định sẽ đẩy mạnh công tác truyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và các tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch đến trên 90% hội viên, phụ nữ và các hộ gia đình; tăng cường các hoạt động giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, giảm nghèo cho phụ nữ, vận động phụ nữ phát huy tinh thần vượt khó vươn lên thoát nghèo, tiếp tục vận động phụ nữ thực hành tiết kiệm, phát triển sản xuất để giảm nghèo bền vững.