Chợ Lách triển khai Đề án Làng Văn hóa Du lịch

Ngày đăng bài: 08/07/2020 | Tác giả: Duy Thanh

Tại Trung tâm Hành chính huyện, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách vừa phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức triển khai Đề án Làng Văn hóa Du lịch huyện Chợ Lách. Ông Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách triển khai các nội dung trọng tâm của Đề án.

Ông Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách triển khai các nội dung trọng tâm của Đề án. (Ảnh: Duy Thanh)

Theo ông Nguyễn Minh Đức, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án Làng văn hóa Du lịch huyện Chợ Lách tại Quyết định số 737/QĐ-UBND. Mô hình Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách là sản phẩm của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, thuộc nhóm Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch hướng đến mục tiêu kiến tạo điểm đến du lịch đặc thù miệt vườn, kích thích sản xuất, nâng cao giá trị và quảng bá sản phẩm nông nghiệp. Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách gồm 4 ấp thuộc 4 xã trên địa bàn huyện Chợ Lách là: ấp Vĩnh Nam xã Vĩnh Thành, ấp Đông Kinh xã Vĩnh Hòa, ấp Lân Đông xã Phú Sơn và ấp An Hòa xã Long Thới.

Mục tiêu Đề án nhằm định hướng xây dựng Làng Văn hoá Du lịch trở thành một trung tâm du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí mang tầm quốc gia, trên cơ sở khai thác các lợi thế sẵn có về tài nguyên văn hoá bản địa, tài nguyên thiên nhiên sản phẩm nông nghệp chủ lực, tạo động lực cho sự phát triển bền vững ngành du lịch tỉnh nhà; phát triển làng nghề thủ công truyền thống, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đa dạng hoá sản phẩm phục vụ nhu cầu du khách trong nước và quốc tế nhằm bảo tồn nét văn hoá đặc sắc dân tộc, vừa tạo công ăn việc làm, tăng thu nhâp cho người dân địa phương; hướng đến góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa địa phương, hướng tới mục tiêu mang lại giá trị sống tốt đẹp cho cộng đồng dân cư tại huyện Chợ Lách; lập quy hoạch tổng thể, các phương án tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan; quy hoạch các phân khu chức năng: hệ thống nhà nghỉ, nhà lưu trú đạt chuẩn; củng cố, tôn tạo các công trình văn hóa, tín ngưỡng, lịch sử, các điểm dừng chân, vui chơi, trải nghiệm; Hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng; Kết nối và quảng bá các điểm, tuyến du lịch,…

Du lịch miệt vườn, thế mạnh phát triển Làng Văn hóa Du lịch huyện Chợ Lách. (Ảnh: Duy Thanh)

Tại Hội nghị, các đại biểu có các ý kiến đóng góp thực tế về các giải pháp thực hiện, phân công nhiệm vụ cho từng phòng ban liên quan và kinh phí thực hiện tại dự thảo Kế hoạch Thực hiện Đề án Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách và Thực hiện Đề án Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách năm 2020.