Thị trấn Thạnh Phú phấn đấu xây dựng đạt chuẩn đô thị loại IV

Ngày đăng bài: 20/08/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Thị trấn Thạnh Phú được công nhận đô thị loại V trực thuộc huyện Thạnh Phú ngày 24 tháng 12 năm 2014, theo Quyết định số 2636 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre với tỷ lệ đạt là 47/49 tiêu chí.

Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư, kêu gọi đầu tư của cấp trên, Đảng bộ thị trấn không ngừng khắc phục khó khăn cùng với hệ thống chính trị tranh thủ và tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội đưa thị trấn từng bước đi lên.

Với vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện, thị trấn Thạnh Phú có hệ thống giao thông thuỷ, bộ thuận lợi, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn từ 22 triệu đồng/năm vào năm 2015, năm 2019 đã tăng lên 46 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng thương mại - dịch vụ tăng, tỷ trọng nông nghiệp giảm theo mục tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra. Đến nay, thị trấn có 538 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ với các ngành chủ yếu phục vụ sản xuất như: cung cấp vật tư, con giống, thức ăn, chăn nuôi, kỹ thuật, vận tải, viễn thông…

Hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật từng bước được cải tạo và nâng cấp. Thị trấn đã huy động, kêu gọi, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng đô thị với kinh phí 38 tỷ đồng. Công tác chỉnh trang đô thị, hệ thống chiếu sáng đô thị, cây xanh, vệ sinh môi trường, Nhà máy xử lý rác thải được đầu tư đạt quy chuẩn; Dự án Khu dân cư - Trung tâm thương mại và các công trình văn hóa, phúc lợi xã hội, vui chơi thể thao giải trí được xây dựng nhiều hơn từng bước đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Trong đó, Khu dân cư - Trung tâm thương mại thị trấn hoàn thành với diện tích 12 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 127 tỷ đồng, là công trình trọng điểm đã làm thay đổi diện mạo của thị trấn.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh luôn được chú trọng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính cũng được tập trung thực hiện ngày càng hiệu quả.

Diện mạo thị trấn Thạnh Phú ngày thêm khởi sắc. (Ảnh: Minh Mừng)

Vận dụng thực hiện chủ trương "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", thị trấn Thạnh Phú cũng đã tổ chức phát động và ra quân thực hiện "Ngày Chủ Nhật Văn minh đô thị" vào tuần thứ ba của tháng. Qua đó, bước đầu đã tạo được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần nâng chất phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng đô thị văn minh.

Tính đến nay qua đánh giá theo bộ tiêu chí phân loại đô thị theo Nghị quyết 1210 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13, thị trấn Thạnh Phú cơ bản đạt 42/51 tiêu chí đô thị loại V, đạt 86,44%; đạt 40/59 tiêu chí đô thị loại IV, đạt 67,8%, trong đó có 14 tiêu chí đạt 100%, 26 tiêu chí đạt từ 50% trở lên và 19 tiêu chí chưa đạt.

Theo Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạnh Phú - Huỳnh Thị Cẩm, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ nâng chất các tiêu chí đô thị loại V hướng tới xây dựng đạt chuẩn đô thị loại IV trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thị trấn cần tập trung thực hiện nhiều giải pháp. Cụ thể, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò điều hành của Ủy ban nhân dân, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong vận động nhân dân hưởng ứng xây dựng đô thị. Rà soát các tiêu chí đã đạt tiếp tục nâng chất, các tiêu chí đạt thấp và chưa đạt sẽ phân kỳ thực hiện hàng năm. Tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, huyện trong việc phân bổ nguồn vốn tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi nhằm thu hút các nhà đầu tư, phát triển kinh tế và xây dựng các công trình cảnh quan đô thị.

Cùng với đó, Thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, công bố thông tin quy hoạch đến từng hộ gia đình. Thực hiện và quản lý tốt các quy hoạch đã được phê duyệt, đề xuất với các ban, ngành cấp trên kịp thời điều chỉnh, mở rộng diện tích quy hoạch cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển, chú trọng điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn ra các vùng ven ít dân cư, kinh tế kém phát triển để thuận lợi trong việc triển khai không gian công cộng, thành lập các cụm dân cư mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đồng đều giữa các khu vực.