Hội Đồng Nhân dân tỉnh giám sát kết quả thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo tại TP.Bến Tre

Ngày đăng bài: 24/08/2020 | Tác giả: Phương Thảo

Đoàn Giám sát Hội Đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh do bà Nguyễn Thị Yến Nhi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thành phố Bến Tre về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2020 và công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn  2011-2020, đến nay, TP.Bến Tre đã có 6/6 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100%. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 569,8 tỷ đồng. Bộ mặt các xã nông thôn mới có nhiều khởi sắc qua từng năm. Từ năm 2011 đến nay, thành phố đầu tư xây dựng mới trên 49,4km đường giao thông nông thôn đạt chuẩn cấp kỹ thuật Bộ Giao thông vận tải. Thu nhập bình quân đầu người các xã hàng năm được nâng lên, cuối năm 2019 đạt 45,91 triệu đồng/người/năm, tăng 27,24% triệu đồng/người/năm so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 bình quân trên địa bàn các xã 0,78%, giảm 2,51% so với năm 2011.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Phương Thảo)

Công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 được thành phố quan tâm thực hiện. Các chế độ, chính sách giảm nghèo giải quyết kịp thời, đúng quy định. Trong 5 năm qua, thành phố hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ cho 22 hộ tham gia phát triển sinh kế. Tuy nhiên chỉ có 2 hộ làm ăn hiệu quả. Ngoài ra, từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã cho vay từ nguồn vốn Đề án sinh kế 29 hộ với tổng kinh phí 901 triệu đồng.

Nhìn chung, công tác giảm nghèo vẫn còn một số hạn chế nhất định như: một số bộ phận người nghèo thiếu ý chí vượt khó vươn lên thoát nghèo, chưa chủ động sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; một số hộ nhận thức sai về chủ trương cho vay giảm nghèo của nhà nước, sử dụng sai mục đích của đồng vốn, làm hiệu quả sử dụng vốn vay không cao dẫn đến thu hồi nợ khó khăn.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Phương Thảo)

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi đề nghị, trong thời gian tới, các xã NTM tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện đạt và nâng chất các TC xã NTM nâng cao, trong đó chú trọng các TC tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân như: phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm, nhà ở dân cư. Đối với công tác giảm nghèo, thành phố cần triển khai đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các dự án, chính sách hỗ trợ hộ nghèo; nhân rộng các mô hình giảm nghèo, bên cạnh sản xuất nông nghiệp cần có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân phát triển các loại hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.