Hội Nông dân Giồng Trôm tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 25/08/2020 | Tác giả: Kim Phụng

Theo báo cáo của Hội Nông dân huyện Giồng Trôm, hưởng ứng thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018 - 2020, hội viên nông dân toàn huyện đã hiến trên 10.000m2 đất, đóng góp 1,2 tỷ đồng cùng hơn 14.500 ngày công lao động; làm mới và sửa chữa trên 12,1 km đường giao thông nông thôn, xây mới 65 cầu, kiên cố hóa 45 km kênh mương nội đồng, cùng gần 30 công trình khác, góp phần cùng địa phương xây dựng thành công 3 xã nông thôn mới (Bình Thành, Phong Nẫm, Châu Hòa).

Bên cạnh đó, từ năm 2018 đến nay, Hội Nông dân Giồng Trôm đã phối hợp mở 30 lớp dạy nghề cho 960 học viên, tỷ lệ có việc làm sau học nghề đạt 60%. Bên cạnh đó, mở trên 1.000 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 100.000 lượt hội viên dự. Thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, lũy kế đến nay quỹ có trên 1,17 tỷ đồng, có 690 hộ tiếp cận nguồn quỹ để phát triển sản xuất.

Bình quân mỗi năm Giồng Trôm có trên 10.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. (Ảnh: Kim Phụng)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, trong nửa nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện đã đoàn kết triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ và 3 phong trào nông dân. Về công tác xây dựng tổ chức Hội, đã kết nạp 1.190 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 24.370 người. Hàng năm, số cơ sở Hội khá và vững mạnh đều đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Thực hiện phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, bình quân mỗi năm có gần 20.300 hộ đăng ký danh hiệu nông dân, sản xuất, kinh doanh giỏi, 50% số này được công nhận đạt danh hiệu. Mỗi Hội cơ sở hàng năm giúp đỡ từ 2-3 hộ hội viên nông dân nghèo thoát nghèo bền vững.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Phượng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, các cấp Hội Nông dân trong huyện cần tiếp tục triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh tuyên truyền trong hội viên và các tầng lớp nhân dân. Phát triển, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Phối hợp các ngành liên quan nâng chất hợp tác xã, tổ hợp tác, định hướng nông dân phát triển sản xuất trong thời gian tới, đóng góp tích cực cùng địa phương thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.