HĐND huyện Mỏ Cày Bắc giám sát xã Tân Thanh Tây về kết quả xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 27/08/2020 | Tác giả: Thảo Oanh

Ngày 25/8/2020, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức giám sát xã Tân Thanh Tây về kết quả phát huy và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Tân Thanh Tây được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2018, qua 2 năm được công nhận đến nay các tiêu chí đều được giữ vững và nâng cao. Kinh tế của xã có sự tăng trưởng. Nông nghiệp phát triển khá toàn diện. Công nghiệp - dịch vụ từng bước được mở rộng. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 đạt 49,41 triệu đồng/năm. Kết cấu hạ tầng, trọng tâm là giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Hoạt động MTTQ và các đoàn thể ngày càng mạnh. Trên nền tảng xã nông thôn mới, Tân Thanh Tây đã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đến nay, xã thực hiện cơ bản đạt 10/15 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020. Còn 5 tiêu chí: Thu nhập, Tổ chức sản xuất, Giáo dục và Đào tạo, Môi trường và An toàn vệ sinh thực phẩm, Quốc phòng và An ninh đạt từ 75% trở lên.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Qua ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát, ông Châu Anh Cần - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Mỏ Cày Bắc ghi nhận kết quả mà xã đạt được thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Tân Thanh Tây cần tập trung huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí còn lại. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng giao thông nông thôn, góp công, góp của để thực hiện tốt các công trình tại địa phương; củng cố và nâng chất hoạt động của hợp tác xã, xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao theo Kế hoạch đề ra.