Thạnh Phú công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã

Ngày đăng bài: 28/08/2020 | Tác giả: Văn Minh

Ngày 28/8/2020, Công an huyện Thạnh Phú tổ chức công bố quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Theo đó, Công an huyện Thạnh Phú đã công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động 6 cán bộ Công an huyện đến nhận công tác tại các xã Phú Khánh, Quới Điền, Hòa Lợi, An Điền, Thạnh Phong và Thạnh Hải, thực hiện nhiệm vụ Phó Trưởng Công an xã. Thời gian thực hiện các quyết định có hiệu lực từ ngày 27/8/2020.

Nghi thức trao quyết định điều động. (Ảnh: Văn Minh)

Đồng thời, Công an huyện Thạnh Phú đã công bố 17 quyết định của Trưởng Công an huyện về việc điều động 17 cán bộ là công an chính quy đến nhận công tác tại các xã, thực hiện nhiệm vụ công an viên.

Đến nay, huyện Thạnh Phú đã bố trí 56 cán bộ là công an chính quy về nhận nhiệm vụ ở các xã, thị trấn gồm: 18 Trưởng Công an; 18 Phó Trưởng Công an và 20 Cảnh sát khu vực, công an viên ở các xã, thị trấn theo Đề án 03 ngày 18/12/2019 của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, huyện sẽ bố trí thêm 34 cán bộ ở 17 xã trên địa bàn huyện, qua đó đảm bảo mỗi xã, thị trấn có ít nhất 5 công an chính quy.