Thạnh Phú Đông đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới

Ngày đăng bài: 04/09/2020 | Tác giả: Thanh Dung

Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm đã và đang tập trung quyết liệt trong công tác lãnh, chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt chuẩn xã nông thôn mới theo kế hoạch tiến độ đề ra.

Từ đầu năm 2020, sau khi có chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre thống nhất đầu tư xây dựng xã Thạnh Phú Đông đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, cả hệ thống chính trị xã Thạnh Phú Đông đã khẩn trương vào cuộc, tích cực chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: Kiện toàn Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia sau Đại hội Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, phụ trách 08/08 ấp; rà soát lại từng nội dung công việc còn lại cần phải thực hiện để đạt tiêu chí, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thuộc thẩm quyền của địa phương, tổ chức họp định kỳ hàng tháng để đánh giá, giám sát công việc; thực hiện công tác vận động, tuyên truyền, để nâng cao nhận thức nhân dân; duy trì và thực hiện tốt Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới.

Hệ thống giao thông nông thôn xã được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện. (Ảnh: Thanh Dung)

Theo báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện nông thôn mới xã Thạnh Phú Đông, đến tháng 9 năm 2020 cho thấy nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội cơ bản có sự chuyển biến khá tốt, nhất là trong việc tham gia thực hiện Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới. Nhân dân đồng tình hưởng ứng như tự giác tham gia hiến đất, hoa màu, kinh phí để xây dựng giao thông nông thôn, giữ gìn cảnh quang và vệ sinh môi trường, hưởng ứng thực hiện các Đề án phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tham gia sử dụng nước máy, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt, xây dựng hố xí hợp vệ sinh, hố xử lý nước thải hộ gia đình.

Đến nay, xã Thạnh Phú Đông tự đánh giá cơ bản đạt 14 tiêu chí gồm: TC01 (Quy hoạch), TC03 (Thủy lợi), TC04 (Điện), TC07 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), TC08 (Thông tin và Truyền thông); TC09 (Nhà ở dân cư), TC10 (Thu nhập), TC11 (Hộ nghèo), TC12 (Lao động có việc làm); TC14 (Giáo dục và Đào tạo), TC15 (Y tế), TC16 (Văn hóa), TC18 (Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật), TC19 (Quốc phòng và An ninh); trong đó, có 5 tiêu chí và 02 chỉ tiêu đã được ngành tỉnh thẩm định công nhận. Còn 05 tiêu chí chưa đạt, gồm: TC02 (Giao thông); TC05 (Trường học); TC06 (Cơ sở vật chất văn hóa); TC13 (Tổ chức sản xuất); TC17 (Môi trường và An toàn thực phẩm).

Thạnh Phú Đông tập trung phát huy Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới để xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới. (Ảnh: Thanh Dung)

Theo ông Nguyễn Văn Chờ - Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Quản lý các Chương trình MTQG xã Thạnh Phú Đông, để thực hiện đạt 05 tiêu chí còn lại và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, từ đây đến cuối năm, xã tập trung quyết liệt trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về xây dựng nông thôn mới, Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới, huy động kinh phí trong nhân dân để đối ứng xây dựng các công trình đã được tỉnh phê duyệt; xây dựng 02 công trình đường giao thông nông thôn; hoàn chỉnh Trường tiểu học Phong Điền và vận động mặt bằng mở rộng khung chính Trường mẫu giáo Thạnh Phú Đông; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nâng cấp, sửa chữa 02 Nhà Văn hóa ấp (ấp Hưng Phú A, ấp Quí Điền B) phục vụ nhu cầu làm việc và thể thao các ấp; vận động 150 hộ dân tham gia Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, vận động nhân dân xây dựng 168 hố xí hợp vệ sinh, kiểm tra, không để xảy ra ô nhiễm môi trường trong các hộ sản xuất kinh doanh, hộ chăn nuôi, các lò than, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể các cấp để hỗ trợ cùng nhau xây dựng thành công xã nông thôn mới Thạnh Phú Đông trong năm 2020.