Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị tập huấn nông thôn mới Đợt 01 năm 2020

Ngày đăng bài: 04/09/2020 | Tác giả: Thanh Dung

Sáng nay 04 tháng 9 năm 2020, tại Khách sạn Hoa Dừa (ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre), Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nông thôn mới đợt 01 năm 2020 cho trên 80 cán bộ Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia, cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp xã trên địa bàn huyện Thạnh Phú.

Quang cảnh lớp tập huấn. (Ảnh: Thanh Dung)

Tại Hội nghị, đại biểu được các báo cáo viên triển khai các chuyên đề của công tác xây dựng nông thôn mới như: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; hội nhập quốc tế: Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; biến đổi khí hậu: Nguy cơ, thách thức và giải pháp thích ứng; phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt và xây dựng thương hiệu sản phẩm; Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020; Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020; Quyết định 912/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Tiến sĩ Hồ Văn Thiệt - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh báo cáo tập huấn. (Ảnh: Thanh Dung)

Theo kế hoạch Đợt 01 năm 2020, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh sẽ tổ chức 07 lớp tập huấn với khoảng 740 học viên dành cho đối tượng gồm cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện, Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia và cán bộ phụ trách nông thôn mới cấp xã trên địa bàn các huyện, thành phố.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành cho Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố, Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia, cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp xã và Ban Phát triển các ấp; có đủ năng lực để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.