HĐND huyện Ba Tri thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Tiệm Tôm

Ngày đăng bài: 04/09/2020 | Tác giả: Trà Dũng

Sáng ngày 3/9/2020, HĐND huyện Ba Tri khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ hợp lần thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) thông qua Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thành lập thị trấn Tiệm Tôm.

Tại kỳ họp, trên cơ sở Đề án số 4064/ĐA-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập thị trấn Tiệm Tôm, HĐND huyện đã thảo luận, lấy ý kiến và thống nhất thông qua NQ về chủ trương thành lập thị trấn Tiệm Tôm. Theo đó, thị trấn Tiệm Tôm được thành lập trên cơ sở chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên 3.374 ha và 17.173 dân số của xã An Thủy; về vị trí địa lý: phía Đông giáp biển Đông, phía tây giáp xã An Hòa Tây và xã Tân Thủy, phía Nam giáp sông Hàm Luông, phía Bắc giáp xã Tân Thủy.

HĐND huyện Ba Tri thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Tiệm Tôm. (Ảnh: Trà Dũng)

Theo báo cáo của UBND huyện Ba Tri, kết quả lấy ý kiến cử tri xã An Thủy để thành lập thị trấn Tiệm Tôm đã có 12.889/12.905 cử tri toàn xã An Thủy đồng ý, đạt tỷ lệ 99,88%.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Tri - Bùi Thành Dương yêu cầu Thường trực HĐND huyện, UBND huyện sớm hoàn thành các thủ tục, văn bản đảm bảo đúng quy định trình HĐND tỉnh xem xét, để thực hiện các bước tiếp theo nhằm sớm thành lập thị trấn Tiệm Tôm.