Ba Tri đầu tư trên 3 tỷ đồng duy tu, sửa chữa các công trình giao thông

Ngày đăng bài: 10/09/2020 | Tác giả: Trần Xiện

Nhằm phục vụ việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân, trong những tháng đầu năm nay, bên cạnh các công trình xây dựng mới, huyện Ba Tri đã trích vốn sự nghiệp kinh tế trên 3,1 tỷ đồng để duy tu, sửa chữa  4  công trình giao thông gồm đường An Bình Tây - Phú Lễ, đường Phú Ngãi - Bảo Thạnh và đường Phú Ngãi - Vĩnh Hòa; đường huyện 16 và đường Tân Thủy - Bảo Thuận; cải tạo công trình giao thông trên địa bàn các xã An Hiệp, An Ngãi Tây, Mỹ Chánh; đường Thị trấn - Vĩnh An và đường vào xã An Hòa Tây  bị xuống cấp.

Ba Tri đầu tư trên 3 tỷ đồng duy tu, sửa chữa các công trình giao thông. (Ảnh: Trần Xiện)

Theo kế hoạch, năm 2020, huyện Ba Tri còn trích kinh phí trên 423 triệu đồng để duy tu, sửa chữa đột xuất cầu, đường bị xuống cấp như thay ván cầu, phát hoang, sửa chữa biển báo….