Tân Bình quyết tâm về đích nông thôn mới năm 2020

Ngày đăng bài: 10/09/2020 | Tác giả: Thái Hòa

Xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc được ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hạn mặn xâm nhập sâu và kéo dài đã cản trở tiến độ thi công các công trình, sản phẩm, hàng hóa tạo ra tiêu thụ chậm, thu nhập bấp bênh đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới bị tạm ngưng 3 tháng (từ tháng 3 đến tháng 5/2020) do đó kéo chậm tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Bằng sự quyết tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong xã, đến nay, Tân Bình đã cơ bản đạt 16/19 tiêu chí gồm tiêu chí số 1- Quy hoạch, 3- Thủy lợi, 4- Điện, 6- Cơ sở vật chất văn hóa, 7- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 8- Thông tin và Truyền thông, 9- Nhà ở dân cư, 10- Thu nhập, 11- Hộ nghèo, 12- Lao động có việc làm, 13- Tổ chức sản xuất, 14- Giáo dục và Đào tạo, 15- Y tế, 16- Văn hóa, 18- Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật, 19- Quốc phòng và An ninh. Trong đó đã có 5 tiêu chí được sở ngành tỉnh thẩm định và công nhận bằng văn bản là tiêu chí số 3, 4, 7, 13 và 15, các tiêu chí còn lại xã đang hoàn chỉnh hồ sơ trình phòng chuyên môn huyện thẩm định và tiếp trình ngành tỉnh công nhận. Các tiêu chí chưa đạt 2- Giao thông, 5- Trường học, 17- Môi trường và An toàn thực phẩm.

Nhà văn hóa ấp được xây dựng khang trang. (Ảnh: Thái Hòa)

Hiện nay, các công trình giao thông trên địa bàn xã đang được triển khai đồng bộ, đường ĐX 03 đã vận động đốn 108 cây dừa và hoàn thành bơm cát san lấp mặt bằng 1.574 m. ĐX 04 thực hiện theo đề án 3333 (đoạn từ Quốc lộ 57 đến xã Tân Hội) đã bơm cát san lấp mặt bằng được 700/1200 m, đã vận động được 297,3 triệu đồng trong đó nhân dân đóng góp 177,3 triệu đồng và mạnh thường quân đóng góp 120 triệu đồng. ĐX 05 đã vận động đốn 5 cây dừa và đổ cát, đấp triên được 250/1.524 m. Đối với ĐA 05 đã vận động đốn 60 cây dừa, hoàn thành giải phóng mặt bằng và đấp triên được 100/2.007m. đối với 6 tuyến ĐC (ĐC 04, ĐC 05, ĐC 14, ĐC 15, ĐC 29 và ĐC 30) cần xây dựng để đạt chuẩn theo quy định với chiều dài 3.850m đến nay đã hoàn thành ĐC 05 là 1.000m và ĐC 16 là 400m. Các tuyến còn lại đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang vận động nhân dân đóng góp kinh phí thực hiện.

Xã có 3 điểm trường với 3 cấp học: Trung học cơ sở, Tiểu học và Mẫu giáo. Trong đó, trường Tiểu học Tân Bình đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, còn lại 2 trường Trung học cơ sở và Mẫu giáo chưa đạt chuẩn. Trường Trung học cơ sở đang thẩm tra thiết kế thi công, trường Mẫu giáo đang trong quá trình bồi thường thu hồi đất của 3 hộ dân và tổ chức đấu thầu xây dựng.

Toàn xã có 96,34% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 82,84% số hộ được sử dụng nước máy. Tỷ lệ hộ có nhà tắm kín đáo, nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 95%. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa đảm bảo an toàn theo quy định, mặc dù đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm nhưng do chủ các cơ sở chưa khám sức khỏe để bổ sung hồ sơ cấp giấy chứng nhận.

Hợp tác xã trang bị các máy móc để thành viên phát triển sản xuất. (Ảnh: Thái Hòa)

Toàn xã còn 71 hộ nghèo (sau khi trừ 03 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội) chiếm tỷ lệ 2,79%, thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 đạt 46,28 triệu đồng. Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động chiếm trên 92,8%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96,5%. Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Bình được thành lập năm 2018 với 129 thành viên, được tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, với vốn điều lệ là 520 triệu đồng. Quốc phòng và an ninh được giữ vững.

Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới từ năm 2016 - 2020 của xã là trên 80,7 tỷ đồng. Trong đó: nguồn huy động nhân dân và huy động xã hội là trên 22,2 tỷ đồng (bao gồm: tiền mặt, ngày công lao động, đất đai, hoa màu, vật kiến trúc,...) chiếm trên 27,5% tổng vốn huy động.

Trong buổi giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại xã Tân Bình, ông Nguyễn Văn Khiêm, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao sự phấn đấu, nổ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Bình, trong điều kiện khó khăn do xâm nhập mặn, dịch bệnh kéo dài. Nhưng với mục tiêu đã đề ra địa phương đang từng bước khắc phục những khó khăn, vươn lên và đã đạt kết quả hiện tại.

Mặc khác, địa phương đã linh động, đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền lồng ghép với các phong trào của các tổ chức đoàn thể "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới", "5 không 3 sạch", giao ước thi đua xây dựng gia đình, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, không có tệ nạn xã hội,… vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua các nội dung phần việc do hộ gia đình thực hiện và đặc biệt là người dân đã nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới từ đó có sự đồng đồng thuận, tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới với số tiền là hơn 22,2 tỷ đồng.

Tổ hợp tác sản xuất mai kiểng đem lại hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: Thái Hòa)

Tuy nhiên, để xây dựng thành công xã nông thôn mới trong năm nay, Tân Bình cần tập trung cụ thể hóa các nghị quyết, xây dựng kế hoạch phân công giao việc thật rõ ràng cho từng cán bộ phụ trách đảm bảo thực hiện đúng và đạt mục tiêu đề ra, đặc biệt là các tiêu chí 2, 5, 17. Đồng thời, xã cần quan tâm nâng chất các tiêu chí đạt thấp.

Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp nhịp nhàng giữa Ban chỉ đạo với các ban ngành đoàn thể xã và Ban phát triển các ấp. Phát huy hơn nữa hiệu quả "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới".

Cũng cố hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp Tân Bình trong việc cung ứng các sản phẩm, vật tư nông nghiệp cho thành viên. Tìm kiếm và liên kết với các công ty, doanh nghiệp trong liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm của Hợp tác xã. Quan tâm phát triển các Tổ hợp tác và tìm đầu ra cho sản phẩm.