Ba Tri khánh thành cầu xã An Bình Tây

Ngày đăng bài: 18/09/2020 | Tác giả: Trần Xiện

Ủy ban nhân dân xã An Bình Tây (Ba Tri) vừa phối hợp với Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện tổ chức khánh thành cầu Kênh Đìa Hàn ở ấp An Lợi.

Cầu Kênh Đìa Hàn được xây dựng kiên cố có chiều dài 22 m, mặt rộng 2 m, kinh phí 80 triệu đồng. Trong đó, Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện vận động gia đình ông Lê Văn Tượng, ở xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tài trợ 75 triệu đồng, số còn lại nhân dân đóng góp.

Nghi thức cắt bang khánh thành cầu Kênh Đìa Hàn. (Ảnh: Trần Xiện)

Cùng ngày, Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân phối hợp với Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện tổ chức lễ khánh thành cầu ấp Mỹ Quí.

Cầu được xây dựng có chiều dài 27m, mặt rộng 3 m, kinh phí 200 triệu đồng. Trong đó, Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện vận động gia đình ông Nguyễn Tuấn ở phường 11, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 150 triệu đồng, số còn lại nhân dân đóng góp.

Các công trình này được khánh thành, đưa vào sử dụng tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế, xã hội ở địa phương không ngừng phát triển, đặc biệt là hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.