Bến Tre có thêm 12 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Ngày đăng bài: 21/09/2020 | Tác giả: Thanh Ngân

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã cho chủ trương bổ sung thêm 12 xã đủ điều kiện đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ. Theo đó tất cả 12 xã đều cơ bản đạt từ 14 tiêu chí trở lên gồm: Phú An Hòa, Sơn Hòa, Tân Phú, Tam Phước, An Khánh, Long Định, Thành Thới B, Tân Hội, Tân Hào, Mỹ Thạnh, Phú Lễ và Phước Mỹ Trung. Như vậy, tổng số xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại là 89 xã (trong đó có 49 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ công nhận thêm 6 xã). Tuy nhiên, các tiêu chí đạt ở các xã hầu hết thuộc những tiêu chí như: Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Cơ sở hạ tầng thương mại, Thông tin và truyền thông, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và An ninh.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Mỹ Thạnh. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trên cơ sở đó, để hỗ trợ các xã sớm thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí xã nông thôn mới trong năm 2021, đặc biệt là 03 tiêu chí như: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã chủ trì, xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ngành tỉnh như: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, tiến hành khảo sát thực tế và thống nhất danh mục công trình cần đầu tư tại các địa phương, để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương thực hiện.

Đoàn khảo sát Trường Mầm Non Tân Hào. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo ông Lê Văn Trung - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, đây là đợt khảo sát rất quan trọng để các ngành tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục cần đầu tư, qua đó hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Theo đó, nhận thấy tầm quan trọng của buổi làm việc, lãnh đạo ở các địa phương đã rất quan tâm, chuẩn bị khá chu đáu các nội dung có liên quan đến buổi khảo sát; rà soát, điều chỉnh lại các quy hoạch; họp bàn thống nhất trước các công trình bức xúc, cần thiết phải xin đầu tư để hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa tại địa phương; đồng thời cũng phản ánh những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để các ngành huyện, tỉnh kịp thời hỗ trợ tháo gỡ.

Qua báo cáo của lãnh đạo địa phương, Đoàn khảo sát của tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế các danh mục công trình, cần xin chủ trương đầu tư để đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quy định.

Đoàn khảo sát Đường vào trung tâm xã Sơn Hòa. (Ảnh: Thanh Ngân)

Tại các điểm đến khảo sát, ông Lê Văn Trung đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Tuy nhiên, ông Trung lưu ý với mỗi địa phương việc khảo sát của đoàn chỉ là bước đầu để xác định danh mục công trình cần đầu tư, do đó để hoàn thiện và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, các địa phương cần sớm hoàn chỉnh các bước: Rà soát, cập nhật, điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng các công trình cho phù hợp; lấy ý kiến các hộ dân trong vùng dự án và có cam kết của từng hộ dân về việc giải phóng mặt bằng khi triển khai xây dựng công trình; những công trình do nhà nước hoặc đơn vị tài trợ xây dựng, hiện nay cần phá dỡ để xây dựng lại đạt chuẩn theo quy định, địa phương cần lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan và nhà tài trợ trước khi thực hiện; sau khi hoàn chỉnh các nội dung trên đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện khái toán lại tổng mức đầu tư các công trình và khẩn trương trình lại danh mục về Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, tiếp trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương thực hiện.

Ngoài ra, Ban Quản lý ở các xã cần xây dựng kế hoạch thực hiện các đầu công việc một cách cụ thể, có lộ trình thực hiện từng chỉ tiêu, tiêu chí rõ ràng, đặc biệt là các nội dung thực hiện những tiêu chí chưa đạt. Bên cạnh đó, phân công cán bộ phụ trách và chịu trách nhiệm đối với từng chỉ tiêu, tiêu chí, trong đó tập trung vào những tiêu chí chưa đạt; quan tâm tuyên truyền vận động người dân triển khai thực hiện các phần việc của hộ gia đình, gắn với thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới"; tạo cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp.