Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Châu Thành

Ngày đăng bài: 15/10/2020 | Tác giả: Trúc Lan

Hội Đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Châu Thành vừa tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia chương trình "Mỗi xã một sản phẩm OCOP" năm 2020.

Theo đó, có 19 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng OCOP chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp như: nông sản tươi, chế biến nông sản. Các sản phẩm được hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP của huyện chấm điểm, đánh giá, xếp hạng sản phẩm theo Bộ tiêu chí OCOP gồm 3 phần: Các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng gồm: Tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm, sức mạnh cộng đồng; Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị và Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm gồm: Chỉ tiêu cảm quan, tính độc đáo của sản phẩm, công bố chất lượng sản phẩm, kiểm tra định kỳ, đảm bảo chất lượng sản phẩm, cơ hội thị trường toàn cầu.

Đại diện doanh nghiệp giải trình với Hội đồng. (Ảnh: Trúc Lan)

Qua đánh giá chấm điểm, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Châu Thành đánh giá các sản phẩm có tiềm năng đạt 4 sao và sẽ hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh, làm căn cứ xét duyệt quyết định cấp sao cho các sản phẩm.