Thành phố Bến Tre đạt chuẩn Thành phố Văn minh đô thị và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 20/10/2020 | Tác giả: Phương Thảo

Xác định xây dựng Văn minh đô thị là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình hướng đến mục tiêu sớm trở thành đô thị loại I vào năm 2030, thời gian qua thành phố Bến Tre đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, thành phố Bến Tre đã được công nhận Thành phố đạt chuẩn Văn minh đô thị và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Diện mạo đô thị thành phố ngày càng khởi sắc (Ảnh: Phương Thảo)

Đạt chuẩn Thành phố văn minh đô thị

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Thành phố Văn minh đô thị được thành phố triển khai khá sâu rộng, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân.

Thành phố thực hiện tốt công tác quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch; xây dựng, nâng cấp, cải tạo trên 90% các công trình công cộng về hành chính, văn hóa - xã hội và hạ tầng đô thị; 100% công trình công cộng, dự án đầu tư xây mới đúng quy hoạch, có kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành; xây dựng thành công 6 xã đạt chuẩn NTM, 10 phường văn minh đô thị, trên 50% trong tổng số tuyến đường đạt chuẩn tuyến đường văn minh; cơ bản hoàn thành Nghị quyết 01 về thực hiện Chủ trương "Năm không".

Các chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp được quan tâm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực, hạ tầng kinh tế được cải thiện. Đến nay, Thành phố có thu nhập bình quân đầu người đạt 54,5 triệu đồng/người, trong đó thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 đạt từ 49 triệu đồng trở lên; kéo giảm hộ nghèo 2%/năm trên tổng số hộ nghèo. Thành phố có trên 90% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định hiện hành về nếp sống văn minh đô thị; 100% chợ trên địa bàn phường và trên 50% chợ trên địa bàn xã được công nhận Chợ đạt chuẩn văn minh; 90% đường, hẻm có hệ thống chiếu sáng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững, ổn định.

Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thành phố Bến Tre bắt tay xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2011. Các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các xã đã tích cực chỉ đạo thực hiện toàn diện các nội dung của chương trình xây dựng NTM. Đến nay, 6/6 xã đều được công nhận đạt chuẩn xã NTM.

Để đạt được những kết quả trên, trong những năm qua, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Công tác đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Tổng kinh phí huy động xây dựng NTM của thành phố trong 10 năm qua trên 569 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương chiếm 11,12%, tỉnh 25,86%, thành phố 27,29%, xã 0,43%, vốn vay tín dụng 4,14%, doanh nghiệp 1,45%, nhân dân đóng góp 26,98%, vốn khác 2,73%.

Công tác vệ sinh môi trường nông thôn chuyển biến tích cực, cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng được đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn các xã được giữ vững. Hệ thống chính trị từ thành phố đến các xã, trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức các xã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thành phố có 6/6 xã đạt chuẩn NTM. (Ảnh: Phương Thảo)

Công tác chuyển giao khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm đã tạo cơ hội cho người nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình, liên kết tổ chức sản xuất, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập bình quân của người dân 6 xã cuối năm 2019 đạt 45,91 triệu đồng/người/năm, đến nay đạt 51,35 triệu đồng/người/năm.

Trong những năm tiếp theo, 6 xã nông thôn mới tiếp tục giữ vững và nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, xã Phú Nhuận và Nhơn Thạnh đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; xã Bình Phú, Mỹ Thạnh An, Sơn Đông và Phú Hưng tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao và định hướng đô thị đến năm 2025 chuyển thành phường. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân của người dân các xã đạt trên 80 triệu đồng/người/năm.

Bí Thư Thành ủy Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn cho biết: "Những kết quả đạt được hôm nay là thành quả, là kết tinh của sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Có thể nói, ba nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Thành phố là xây dựng đô thị loại II, xây dựng thành phố văn minh đô thị và xây dựng Nông thôn trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành, đặt nền tảng cho xây dựng đô thị loại I trong thời gian tới. Xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I là mục tiêu quan trọng hàng đầu của Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Đảng bộ thành phố Bến Tre sẽ tăng cường lãnh đạo phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển đô thị để hoàn thành mục tiêu nói trên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025."