Chợ Lách Sơ kết 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ngày đăng bài: 21/10/2020 | Tác giả: Việt Cường

Ngày 19/10/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ VN) huyện Chợ Lách tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Theo báo cáo của UBMTTQ VN huyện Chợ Lách, năm 2020, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp vận động Nhân dân tham gia thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi hơn 1.770 ha vườn kém hiệu quả sang làm cây giống, hoa kiểng và trồng giống cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Vận động Nhân dân hiến đất, hoa màu, đóng góp tiền mặt, ngày công xây dựng các công trình hạ tầng với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBMTTQ VN các cấp trên địa bàn huyện còn phối hợp với các tổ chức tôn giáo vận động nguồn lực chăm lo cho người nghèo, trong đó ủng hộ Quỹ vì người nghèo 2 tỷ 200 triệu đồng và thực hiện chương trình an sinh xã hội 13 tỷ 600 triệu đồng. Triển khai và xây dựng 6 mô hình trên lĩnh vực giảm nghèo, quản lý tốt nguồn vốn tín dụng hỗ trợ 79 hộ nghèo, kinh phí 555 triệu đồng, phối hợp tổ chức họp mặt đối thoại với người nghèo, tuyên truyền vận động 31 lao động tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

UBND huyện Chợ Lách tặng nhiều giấy khen tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2020. (Ảnh: Việt Cường)

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung xây dựng và nâng chất các danh hiệu văn hóa nông thôn mới, phối hợp Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tổ chức phát động, đăng ký thực hiện các danh hiệu văn hóa. Phối hợp vận động phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập Trung học cơ sở. Vận động xã hội hóa giáo dục với tổng giá trị khoảng 2,3 tỷ đồng, trong đó trao học bổng - học phẩm cho 426  em học sinh nghèo vượt khó, với kinh phí 681 triệu đồng. Quan tâm công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, vận động xây tặng 8 căn nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội, kinh phí 570 triệu đồng; thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công cách mạng, với kinh phí 672 triệu đồng.

Trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, huyện tổ chức triển khai chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo về thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí khậu, phát huy hiệu quả mô hình điểm tại ấp Bình Tây xã Vĩnh Thành, tiếp tục nhân rộng ra các ấp còn lại của xã.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", MTTQ VN các cấp tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia, góp phần cùng địa phương giữ vững và nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới, và thực hiện thành công 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh.

Dịp này, UBND huyện Chợ Lách khen thưởng cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2020.