Sức bật nông thôn mới chợ lách

Ngày đăng bài: 21/10/2020 | Tác giả: Việt Cường

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Chợ Lách vinh dự được Tỉnh ủy Bến Tre chọn làm điểm trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là trọng trách của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân toàn huyện. Bằng  nỗ lực to lớn và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân, huyện Chợ Lách đã khắc phục những khó khăn, trở ngại, tập trung mọi nguồn lực thực hiện đạt nhiều thành quả quan trọng trong tiến trình xây dựng thành công Huyện nông thôn mới.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện Chợ Lách, ngay từ đầu Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện rà soát đánh giá hiện trạng theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới để chỉ đạo xây dựng Quy hoạch và Đề án Nông thôn mới theo quy định làm căn cứ triển khai thực hiện.

Song song đó, huyện Chợ Lách đã phát động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Nhà nhà thi đua, người người thi đua" theo tinh thần "Đồng Khởi mới", quyết tâm xây dựng Huyện đạt chuẩn nông thôn mới với tinh thần "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm" trên cơ sở khơi dậy ý thức tự chủ, tự lực, tự cường trong nhân dân cùng cả nước "Chung tay xây dựng nông thôn mới", và thực hiện theo đúng phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng". Từ đó, người dân đồng tình tích cực hưởng ứng và thể hiện rõ nét vai trò chủ thể của mình trong xây dựng Nông thôn mới. Trong 10 năm, nhân dân Chợ Lách đã đóng góp tiền của, hiến đất hoa màu, ngày công lao động quy ra thành tiền gần 610 tỷ đồng, chiếm 28% tổng nguồn lực xây dựng Nông thôn mới của huyện.

Hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện được đầu tư, phát triển đạt chuẩn. (Ảnh: Việt Cường)

Ông Nguyễn Văn Thặng - ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Nghĩa vui vẻ cho biết: "Các con đường bây giờ được làm rộng rãi khang trang, học sinh đi học dễ dàng, người dân đi lại, vận chuyển hàng nông sản rất thuận tiện, thậm chí những người cao tuổi như chúng tôi không may bị bệnh cũng có xe bốn bánh đến rước tận nhà. Chủ trương xây dựng Nông thôn mới gia đình tôi rất đồng tình, bản thân tôi cũng bảo ban con cái tích cực đóng góp tiền của, công sức, hiến đất đai xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương".

Đến nay, toàn huyện Chợ Lách có 10/10 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Nếu như giai đoạn 2011-2015 huyện chỉ có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thì giai đoạn 2016-2020 huyện đã "bứt phá" xây dựng thêm 09 xã đạt chuẩn, và hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, trạm y tế được đầu tư xây dựng mới, hoàn chỉnh, khang trang; hệ thống cung cấp điện, nước dần được hoàn thiện góp phần phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất và dân sinh. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân được chú trọng. Các giải pháp phát triển sản xuất, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản chủ lực được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm, thu nhập bình quân đầu người tăng qua từng năm. Các lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa cũng đạt những thành tựu đáng kể. Vệ sinh môi trường, cảnh quan nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên toàn huyện được đảm bảo. Diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao đáng kể.

Đời sống người dân Chợ Lách được nâng lên rõ nét từ khi xây dựng Nông thôn mới. (Ảnh: Việt Cường)

Ông Nguyễn Văn Thiệt ở ấp Vĩnh Hưng 2, xã Vĩnh Thành phấn khởi nói: "Từ khi xây dựng Nông thôn mới, tôi thấy diện mạo quê hương mình thay đổi rõ nét, các tuyến đường trong xã được mở rộng nâng cấp; trường học, trạm y tế được xây mới khang trang, đê bao được quan tâm đầu tư khép kín, cảnh quan môi trường biến chuyển theo hướng tốt, đường làng ngõ xóm thông thoáng sạch đẹp, an ninh trật tự được giữ vững. Được hưởng lợi từ những thành quả Nông thôn mới hôm nay làm cho người dân càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính quyền, từ đó  tạo động lực cho người dân tiếp tục chung tay góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp hơn".

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng Nông thôn mới, Chợ Lách cũng ghi nhận nhiều phong trào thi đua sôi nổi, xuất hiện nhiều mô hình hay, giải pháp hiệu quả gắn với thi đua xây dựng nông thôn mới, từng bước khơi dậy tinh thần tự lực, phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó, dám nghĩ dám làm trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, thiết thực; nhiều mô hình điển hình từng bước được triển khai nhân rộng; nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đã được chú trọng đầu tư thực hiện. Qua đó góp phần tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới" và xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.