Nông dân Ba Tri chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị

Ngày đăng bài: 22/10/2020 | Tác giả: Trần Xiện

Giai đoạn 2018 - 2020, các cấp Hội Nông dân ở Ba Tri đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và giảm nghèo bền vững bằng những việc làm thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, xã hội ở địa phương.  

Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân vận động cán bộ, hội viên, nông dân, mạnh thường quân đóng góp kinh phí xây dựng hơn 35 km đường giao thông, 14 cầu, tham gia bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội phối hợp với ngành chức năng tổ chức 15 lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức về nước sạch và bảo vệ môi trường nông thôn, thành lập 49 mô hình bảo vệ môi trường và sản xuất thân thiện với môi trường; xây dựng 48 hầm piôgaz bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Hưởng ứng phát động "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới'', Hội vận động hơn 5.230 hội viên, nông dân tham gia dọn dẹp, phát hoang, vệ sinh hai bên tuyến đường thông thoáng, xanh, sạch đẹp cảnh quan môi trường ở địa phương, tạo sự lan tỏa, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của cộng đồng. Xây dựng mô hình thu gom vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật thuộc cánh đồng ấp Vĩnh Đức Đông, xã Vĩnh Hòa, có 20 hộ tham gia, với 10 ha.

Nông dân Ba Tri có nhiều mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. (Ảnh: Trần Xiện)

Các cấp Hội đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Xây dựng được 42 mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Thực hiện chương trình Đồng khởi khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, Đề án sinh kế giảm nghèo, hàng năm Hội chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, phát động hộ hội viên nghèo, cận nghèo đăng ký. Hội còn vận động hỗ trợ, giúp đỡ 49 hội viên nghèo bằng nhiều hình thức như: cho mượn, cây, con giống, ngày công,… trị giá 980 triệu đồng, góp phần giảm tỉ hộ nghèo của huyện hàng năm là 2%, năm 2019 hộ nghèo trong hội viên còn  9,47 %. 

Bên cạnh đó, Hội còn tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thành lập được 18 tổ hợp tác (THT), với 414 thành viên; Hội phối hợp thành lập được 2 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, nâng tổng số toàn huyện 10 HTX. Đến nay có 4 HTX , 31 THT ký kết các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Phong trào nông dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự cũng được hội viên, nông dân tích cực tham gia. Xây dựng 48 mô hình dân vận khéo "Chi Hội không có con em vi phạm an toàn giao thông".

Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội nông dân huyện Ba Tri cho biết: "Trong thời gian tới, các cấp hội Nông dân trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong hệ thống tổ chức Hội; khuyến khích nông dân chủ động, tích cực tham gia với vai trò là chủ thể. Theo đó, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng giao thông nông thôn, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, tham gia các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, đồng thời tham gia tốt bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh".