Thành phố Bến Tre phát động “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh” cấp thành phố tháng 10

Ngày đăng bài: 26/10/2020 | Tác giả: Hồng Quốc

Nhằm tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh", qua đó, tạo nhận thức chung trong hệ thống chính trị và nhân dân trên toàn địa bàn về chung tay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng thành phố văn minh đô thị, UBND thành phố Bến Tre vừa ban hành kế hoạch phát động "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh" cấp thành phố tháng 10/2020.

Thành phố Bến Tre phát động Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh cấp thành phố. (Ảnh: Hồng Quốc)

Theo đó, lễ phát động diễn ra tại UBND xã Bình Phú với sự tham gia của cán bộ các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các xã, phường và lực lượng của xã Bình Phú.

Sau lễ phát động, các lực lượng đã tham gia dặm vá, khơi thông những điểm đọng nước, thay mới các bóng đèn bị hư, cắt tỉa cây xanh, phát hoang cỏ, cây dại, thu gom rác hai bên tuyến đường Võ Văn Khánh thuộc ấp Bình Thành, ấp Phú Lợi đến Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành cũ, ấp Mỹ Đức, xã Bình Phú.