Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre tổ chức tập huấn nông thôn mới Đợt 02 năm 2020

Ngày đăng bài: 26/10/2020 | Tác giả: Thanh Dung

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh vừa phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nông thôn mới đợt 02 năm 2020 cho cán bộ thuộc Ban Phát triển các ấp trên địa bàn huyện.

Quang cảnh lớp tập huấn. (Ảnh: Thanh Dung)

Tại Hội nghị tập huấn, đại biểu được các báo cáo viên triển khai các chuyên đề của công tác xây dựng nông thôn mới như: Vai trò, trách nhiệm của Ban Phát triển ấp trong công tác lãnh đạo và huy động sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Khung tiêu chí Ấp nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019-2020; Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí Ấp nông thôn mới kiểu mẫu và Mô hình sản xuất kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019-2020; Quyết định 2556/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố Ấp nông thôn mới, Ấp nông thôn mới kiểu mẫu và Mô hình sản xuất kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019-2020.

Ông Bùi Văn Hản Em - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tập huấn. (Ảnh: Thanh Dung)

Theo kế hoạch Đợt 02 năm 2020, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh sẽ phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới các huyện tổ chức 07 lớp tập huấn với khoảng 788 học viên dành cho đối tượng là Ban Phát triển các ấp trên địa bàn 07 huyện (trừ huyện Chợ Lách và thành phố Bến Tre).

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, năng lực, vai trò, trách nhiệm của Ban Phát triển ấp trong công tác lãnh đạo và huy động sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; có đủ năng lực để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.