Mỏ Cày Nam tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Ngày đăng bài: 26/10/2020 | Tác giả: Bảo Toàn

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỏ Cày Nam vừa có kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể sản xuất tham gia thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thời gian tổ chức tập huấn trong tháng 10 năm 2020.

Tại xã Bình Khánh, bà Dương Thị Mỹ Trang - Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hướng dẫn, tuyên truyền các nội dung cơ bản về chương trình OCOP; Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm được chứng nhận OCOP; Chu trình OCOP và các biểu mẫu tham gia chương trình; hướng dẫn các chủ thể: thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện các hồ sơ, thủ tục tham gia Chương trình OCOP; đăng ký tham gia nhu cầu hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm.

Bà Dương Thị Mỹ Trang - Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỏ Cày Nam hướng dẫn tập huấn. (Ảnh: Bảo Toàn)

Qua lớp tập huấn, các đại biểu hiểu rõ hơn về các tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm, cách thức tổ chức hoạt động đánh giá các kỹ năng liên quan đến việc thực hiện các bước trong chu trình OCOP, nhằm trang bị và củng cố các kiến thức liên quan đến việc vận hành và quản lý chương trình OCOP cho cán bộ ban ngành đoàn thể xã, thị trấn. Từ đó có kế hoạch thực hiện chương trình OCOP trong thời gian tới và những cách thức để tuyên truyền, vận động có hiệu quả các hoạt động của chương trình OCOP đến các chủ thể tham gia.