Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Bình đại hội thường niên 2020

Ngày đăng bài: 27/10/2020 | Tác giả: Việt Cường

Hợp tác xã Nông nghiệp xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách vừa tổ chức Đại hội thường niên năm 2020.

Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Bình thành lập từ năm 2018. Đến nay có 64 thành viên tự nguyện đăng ký tham gia, với tổng vốn góp là 83,5 triệu đồng. Tỷ lệ thành viên HTX chiếm 2,5% tổng số hộ nông nghiệp trên địa bàn xã.

HTX đã được Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bến Tre hỗ trợ mua trang thiết bị văn phòng, UBND xã tạo điều kiện về mặt bằng, kho bãi kinh doanh.

Thành viên HTX đóng góp ý kiến về phương hướng hoạt động của HTX thời gian tới. (Ảnh: Việt Cường)

Từ khi thành lập cho đến nay, HTX chỉ mới nhận góp vốn của thành viên và đang đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho HTX nên chưa hoạt động, kinh doanh theo phương án đã đến ra.

Hội đồng quản trị chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác điều hành, HTX huy động vốn chưa đủ theo vốn đăng ký trong điều lệ, người dân địa phương chưa tham gia nhiều như mong muốn.

Trong phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Đại hội thống nhất tiếp tục vận động thành viên góp vốn theo điều lệ đủ 200 triệu đồng; phấn đấu vận động người dân tham gia HTX đạt tỷ lệ 10% tổng số hộ nông nghiệp toàn xã; triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh; xác định 3 ngành nghề sản xuất kinh doanh là cây giống, trái cây, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và vật tư nông nghiệp; phấn đấu doanh thu 2 tháng cuối năm 2020 và năm 2021 hơn 10 tỷ đồng và lợi nhuận trên 200 triệu đồng.

Đại diện Hội đồng quản trị báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh của HTX thời gian qua. (Ảnh: Việt Cường)

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh chia sẻ với HTX Nông nghiệp Vĩnh Bình về khó khăn bước đầu khi đi vào hoạt động. Đồng thời khẳng định kinh tế tập thể, Hợp tác xã là xu hướng tất yếu trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển trên cơ sở "thành viên cùng lo, cùng làm và cùng phát triển". Thời gian tới HTX cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về lợi ích thiết thực của mô hình HTX kiểu mới, tự nguyện tham gia kinh tế tập thể theo hình thức mới, giúp người dân liên kết trong sản xuất đạt hiệu quả hơn, gắn với tiêu thụ sản phẩm ổn định, mang tính bền vững, góp phần tăng thu nhập cho thành viên, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.