Thành phố Bến Tre có 23 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên

Ngày đăng bài: 12/11/2020 | Tác giả: Phương Thảo

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là Chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện.

Để Chương trình thực hiện đạt hiệu quả, từ đầu năm đến nay, thành phố Bến Tre đã tổ chức 4 lớp tập huấn Chương trình OCOP, với 192 người tham dự. Đối tượng tham dự là chủ thể sản xuất, cán bộ xã, phường và một lớp tập huấn cho lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã, phường và cán bộ phụ trách OCOP xã, phường, Thành phố tham gia hội chợ giới thiệu đặc sản tỉnh Bến Tre tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam - Thái Lan năm 2020 tại thành phố Bến Tre; Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền tỉnh Sóc Trăng; các buổi café doanh nghiệp do tỉnh và thành phố. Qua các buổi gặp gỡ, ghi nhận những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng với doanh nghiệp tìm ra các giải pháp, hướng hỗ trợ đầu tư cần thiết đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thành phố Bến Tre quan tâm đưa các sản phẩm OCOP quảng bá tại các hội chợ, triển lãm. (Ảnh: Phương Thảo)

Năm 2020, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố đã đánh giá, phân hạng đối với các sản phẩm của các doanh nghiệp, công ty đăng ký đánh giá sản phẩm OCOP. Kết quả có 9 sản phẩm đánh giá tiềm năng đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 03 sản phẩm được Hội đồng tỉnh đánh giá tiềm năng đạt 5 sao và đang hoàn thiện hồ sơ gửi hội đồng Trung ương xem xét đánh giá, công nhận. Đến nay, thành phố Bến Tre có 23 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 sao trở lên.

Sản phẩm OCOP của thành phố Bến Tre chủ yếu là thực phẩm, mỹ phẩm và thảo dược từ các chủ thể sản xuất như: Công ty TNHH Chế biến sản phẩm dừa Cửu Long, Công ty Cổ phần Sa Sâm Việt, Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh tổng hợp Đông Á, hộ kinh doanh Trần Minh Tâm. Thành phố Bến Tre hiện có sản phẩm mặt nạ dừa của Công ty TNHH Chế biến sản phẩm dừa Cửu Long và kẹo dừa sầu riêng, kẹo dừa béo nguyên chất của Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh tổng hợp Đông Á được đánh giá sản phẩm tiềm năng hạng 5 sao.

Mục tiêu chung của Chương trình OCOP là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí "Kinh tế và tổ chức sản xuất" trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Thông qua việc phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam.