Bình Đại nhiều kết quả sau 5 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Ngày đăng bài: 13/11/2020 | Tác giả: Thanh Hương

5 năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của các ngành, các cấp, huyện Bình Đại đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp" gắn với xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đạt hiệu quả và bền vững, tác động tích cực đến các hoạt động sản xuất của bà con nông dân, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao đời sống người dân tại địa phương.

Quá trình triển khai thực hiện, các xã đã lựa chọn thế mạnh của địa phương để phát huy lợi thế, làm khâu đột phá sắp xếp lại sản xuất nông nghiệp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và xây dựng nông thôn mới, chọn ra 4 sản phẩm nông nghiệp chủ lực để xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị gồm: dừa, bưởi da xanh, nhãn, tôm biển, trong đó chú trọng vận động nhân dân phát triển sản xuất theo hướng hiệu quả, đảm bảo an toàn và bền vững. Nhờ đó, đến nay, nhận thức của người dân được nâng lên, đã chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng quy trình sản xuất theo quy trình hữu cơ, VietGap, liên kết từ đầu vào đến đầu ra thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã, cải tạo vườn tạp, trồng xen, nuôi xen để nâng cao giá trị kinh tế trên diện tích đất canh tác.

Hiện nay, trên từng lĩnh vực và sản phẩm chủ lực đã được huyện thực hiện đạt nhiều kết quả đáng kể, mang lại giá trị sản xuất cao, khẳng định được vị thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Chỉ tính riêng trong năm 2020, giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp huyện thực hiện ước đạt 4,92%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 16,1%, trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hàng năm bình quân tăng 18,43%.

Trên lĩnh vực trồng trọt, huyện đã tiến hành rà soát quy hoạch, tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạng chuyển đổi cơ cấu các loại cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế, phù hợp với lợi thế của các khu vực, địa phương, đáp ứng nhu cầu thị trường và điều kiện biến đổi khí hậu. Nhờ đó, qua 5 năm, đã chuyển đổi trên 3.559ha trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác và nuôi thủy sản có hiệu quả cao hơn. Đồng thời, tăng cường chuyển đổi cơ cấu giống, đẩy mạnh thâm canh phòng trừ sâu bệnh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, để tăng năng suất, chất lượng và giảm chi phí sản xuất.

Bình Đại đã tái cơ cấu được 137,61ha diện tích muối sang nuôi thủy sản và xây dựng công trình. (Ảnh: Thanh Hương)

Trên lĩnh vực chăn nuôi, huyện chú trọng quy hoạch theo mô hình kinh tế trang trại, ứng dụng công nghệ sạch, an toàn với hầu hết các đàn vật nuôi, chủ yếu gà, vịt, heo, bò, dê, từ đó đã giúp đàn vật nuôi của huyện phát triển ổn định, ít xảy ra dịch bệnh. Đặc biệt, nhiều địa phương đã tổ chức vận động nhân dân liên kết nuôi dưới  hình thức hợp tác và hiện toàn huyện đã thành lập được 17 tổ hợp tác chăn nuôi bò.

Lĩnh vực lâm nghiệp, huyện đã tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ và phát triển rửng khá chặt chẽ, kết hợp tốt giữa rừng phòng hộ, rừng sản xuất với các chương trình, dự án bảo vệ phát triển rừng. Đến nay, đã tăng tỷ lệ che phủ rừng lên hơn 3%.

Lĩnh vực thuỷ sản, huyện chú trọng tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết, thực hành nuôi tốt, bảo đảm an toàn thực phẩm, tổ chức lại sản xuất trên biển và tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật bảo quản, đánh bắt thủy sản. Trong 5 năm, tổng sản lượng thủy sản của huyện tăng lên 63.420 tấn, huyện thành lập được 38 tổ đội khai thác thủy sản xa bờ ở 2 xã Bình Thắng và Thị Trấn, có 548 tàu của ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và 784ha của 146 hộ dân áp dụng nuôi tôm 2 giai đoạn hiệu quả, an toàn hơn so với nuôi tôm công nghiệp truyền thống trong ao đất, lợi nhuận tăng từ 500 triệu đồng/ha đối với nuôi tôm công nghiệp truyền thống lên 2 tỷ đồng/ha khi áp dụng mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn, đặc biệt đã thành lập được 2 HTX tôm biển gồm: HTX nuôi tôm sinh thái xã Thạnh Phước và công ty cổ phần Anfood về phát triển du lịch sinh thái rừng ngập mặn.

Lĩnh vực diêm nghiệp, huyện đã tái cơ cấu được 137,61ha diện tích, để chuyển sang nuôi thủy sản và xây dựng công trình. Hiện diện tích muối toàn huyện còn trên 577ha, tập trung ở 3 xã Thừa Đức, Thạnh Phước, Thới Thuận. Sản lượng thu hoạch trong năm 2020 đạt 31.761 tấn muối thương phẩm.

Kết quả đạt được trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực trong 5 năm qua, đã góp phần giúp huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Tính đến thời điểm này, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại cơ bản đạt trên 8 đến 16 tiêu chí.