Thành phố Bến Tre xây dựng đô thị thông minh, hướng đến đô thị loại I

Ngày đăng bài: 13/11/2020 | Tác giả: Hồng Quốc

Từ một Thị xã còn ngỗn ngang sau chiến tranh với hạ tầng lạc hậu, nguồn lực hạn chế, trong suốt thời gian qua với sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cả về chính sách, nguồn lực đầu tư. Cùng với tinh thần "quyết tâm, nổ lực chính trị cao" sự đoàn kết một lòng của quân và dân, Thành phố Bến Tre đã có bước phát triển vượt bậc với dấu mốc quan trọng, để năm 2009 Thủ tướng chính phủ công nhận đô thị loại III trực thuộc tỉnh, quy mô, diện mạo đô thị "xứ Dừa" ngày một đổi mới hiện đại - văn minh. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ (2015-2020), nhờ vận dụng sáng tạo trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ Thành phố về xây dựng và phát triển đô thị, Thành phố hoàn thành 03/03 nhiệm vụ trọng tâm đề ra: thành phố Bến Tre được Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị loại II, vượt một năm so Nghị quyết; thực hiện hoàn thành 35/35 tiêu chí Thành phố văn minh đô thị, xây dựng thành công 08/08 phường đạt chuẩn VMĐT, có 06/06 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, góp phần Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Kế thừa thành quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố Bến Tre xác định 04 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện gồm: xây dựng con người thành phố Bến Tre phát triển toàn diện với các đặc trưng: năng động, sáng tạo, thân thiện, văn minh gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, hoàn thiện Dự án "nâng cấp mở rộng đô thị Việt Nam - Tiểu Dự án thành phố Bến Tre"; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án được phê duyệt, tập trung thực hiện các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn thành phố. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp ủy, người đứng đầu các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị.

Hiện nay, Thành phố đã thu hút nhiều Dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô lớn, với tổng diện tích hơn 2.000 ha, trong đó có 06 dự án đã lựa chọn nhà đầu tư và đang triển khai diện tích 122 ha, 10 dự án đã thông qua Nghị quyết HĐND về phương án đề xuất dự án diện tích 1.8000 hec-ta, 05 dự án UBND tỉnh cho chủ trương khảo sát diện tích 125 hec-ta, cùng với đó là các dự án phát triển hạ tầng giao thông có tầm chiến lược của Trung ương, tỉnh đã và đang triển khai trên địa bàn. Đây là cơ hội và lợi thế hết sức quan trọng để Thành phố có bước phát triển đột phá, trong thực hiện mục tiêu đến năm 2030 đạt các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Phòng điều kiển, giám sát chiếu sáng thông minh tại UBND thành phố Bến Tre. (Ảnh: Hồng Quốc)

Để hoàn thành nhiệm vụ trên, Thành phố xác định trước mắt cần tập trung xây dựng "đô thị thông minh" trên nền tảng chính quyền số, tạo tiền đề vững chắc xây dựng thành công đô thị loại I trong tương lai. Cụ thể, Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử gồm 24 thành viên, Trưởng Ban là Chủ tịch UBND thành phố. Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu đề xuất với UBND thành phố Bến Tre những nội dung có liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, an ninh mạng và đô thị thông minh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân xã, phường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, Thành phố tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, gắn ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo đột phá trong thu hút và kêu gọi đầu tư. Chú trọng tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 04.

Bên cạnh đó, Thành phố xác định "05 nội dung thông minh" tập trung thực hiện trong thời gian tới gồm: "chiếu sáng thông minh; kiểm soát an ninh trật tự, an toàn giao thông thông minh; kiểm soát ô nhiễm môi trường thông minh; y tế, giáo dục thông minh; cung cấp dịch vụ công thông minh". UBND thành phố Bến Tre thực hiện triển khai thí điểm phần mềm "Thành phố Bến Tre trực tuyến" trên khung giải pháp VNPT Smart City, gồm các dịch vụ quản lý phản ánh hiện trường và tương tác trực tuyến gồm 04 nhóm: rác thải; tập trung mua bán và lấn chiếm lòng lề đường; quảng cáo; trật tự xây dựng; dịch vụ giám sát an ninh, giao thông.

Đến nay, phần mềm "Thành phố Bến Tre trực tuyến" đã hoàn thành và tiếp nhận thông tin phản ánh từ ngày 03/8/2020. Qua triển khai đã tiếp nhận 02 phản ánh (01 phản ánh hạ tầng đô thị bị sụp lún và 01 phản ánh đặt treo bảng quảng cáo sai quy định), Phòng Quản lý đô thị Thành phố đã chuyển giao UBND phường Phú Tân, xã Mỹ Thạnh An kiểm tra, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Dự án "Cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn Led ứng dụng công nghệ IoT - Nền tảng xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Bến Tre" được khởi công vào tháng 2/2020, do Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP. Hồ Chí Minh thực hiện đã tháo dỡ 6.800 bộ đèn sodium, compact trên 70 tuyến đường chính và 13 tuyến đường trong khuôn viên, công viên, thay thế bằng các bộ đèn Led 75, 120 và 150w; Led pha 100, 200 và 400w; bóng đèn Led từ 3 - 10w. Hệ thống chiếu sáng được quản lý từ trung tâm điều khiển thông qua bộ điều khiển trung tâm, đặt tại các đoạn đường. Các bộ điều khiển trung tâm sẽ kết nối trung tâm điều khiển bằng cơ sở hạ tầng hệ thống viễn thông sẵn có. Bộ điều khiển trung tâm và các đèn sẽ giao tiếp không dây với nhau thông qua giao thức dựa trên công nghệ nền tảng Wireless - Mesh Network. Tổng mức đầu tư dự án gần 40 tỷ đồng. Dự án là tiền đề quan trọng không chỉ phục vụ nhu cầu chiếu sáng công cộng, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố, từng bước giúp thành phố Bến Tre trở thành đô thị "Thông minh - xanh - sạch - đẹp - phát triển bền vững".