Tập huấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020

Ngày đăng bài: 19/11/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thạnh Phú vừa tổ chức tập huấn Chương trình Mỗi sản một sản phẩm (OCOP) năm 2020 cho khoảng 200 đại biểu là Ban Phát triển các ấp trong toàn huyện.

Tại đây, đại biểu được nghe triển khai các nội dung: vai trò trách nhiệm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; hướng dẫn hồ sơ thủ tục trong tham gia thực hiện Chương trình; triển khai một số văn bản của trên về thực hiện Chương trình OCOP.

Quang cảnh buổi tập huấn. (Ảnh: Minh Mừng)

Qua tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, năng lực triển khai và vai trò trách nhiệm trong thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình này ở từng địa phương.

Được biết, từ ngày 11/11 đến 18/11/2020, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện sẽ tổ chức 04 lớp tập huấn Chương trình OCOP cho cho cán bộ xã, ấp và các chủ thể sản xuất trong toàn huyện.