Dân vận khéo góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân

Ngày đăng bài: 19/11/2020 | Tác giả: Trúc Lan

Những năm qua, công tác Dân vận trên địa bàn huyện Châu Thành tiếp tục có nhiều chuyển biến sâu sắc. Các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đã có những cách làm mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác vận động quần chúng. Trong đó, phong trào thi đua "Dân vận khéo" được đẩy mạnh thực hiện trong cả hệ thống chính trị, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội và thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần huy động tiềm năng nguồn lực và sự năng động, sáng tạo của nhân dân vào việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; giải quyết những vấn đề bức thiết, chính đáng của nhân dân, những khó khăn, phức tạp tại cơ sở; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Thông qua phong trào thi đua "Dân vận khéo", Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện, khối vận cơ sở có sự đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hướng về cơ sở, tăng cường phối hợp xây dựng tổ chức, tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, ý thức tự chủ của đoàn viên, hội viên và nhân dân ngày càng thể hiện rõ hơn trong đoàn kết giúp nhau sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng giao thông nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch,vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới", đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng, từng bước hoàn thành Đề án 3333 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, vốn đối ứng trong dân đã vận động được trên 16 tỷ đồng, đóng góp đất đai trên 109.000m2 với giá trị trên 35 tỷ đồng để thực hiện phần nền hạ công trình. Hiện Châu Thành có 14 công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng với tổng chiều dài 20.500m, kinh phí thực hiện 32,192 tỷ đồng, các công trình còn lại đang triển khai thi công (sẽ hoàn thành trong năm 2020).

Dân vận khéo góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn huyện Châu Thành ngày càng khởi sắc và khang trang. (Ảnh: Trúc Lan)

Ông Trần Thanh Phương - Bí thư Chi bộ ấp Phú Thạnh, xã Phước Thạnh chia sẽ, thời gian qua, chi bộ cũng phân công từng đảng viên phụ trách các tổ NDTQ và dựa vào các đồng chí lão thành cách mạng, các cán bộ hưu trí, người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng để vận động nhân dân thực hiện các phong trào tại địa phương: như xây dựng tuyến đường ĐX 05, và xây dựng tuyến đường ánh sáng an ninh. Trong các cuộc vận động, từng đảng viên luôn học tập và làm theo gương Bác, gương mẫu, đi đầu mọi phong trào, từ đó tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân".

Bên cạnh đó, lĩnh vực phát triển kinh tế tại huyện Châu Thành cũng xuất hiện nhiều mô hình Dân vận khéo về công tác giảm nghèo, tổ hợp tác sản xuất có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 07 hợp tác xã kinh doanh và 82 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; giới thiệu đi lao động nước ngoài có thời hạn 716 người; đào tạo nghề 4.248 người; giới thiệu và giải quyết việc làm 30.624 người; vận động hỗ trợ 1.895 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo, 478 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao; diện mạo của huyện ngày càng khởi sắc và khang trang.

Theo ông Nguyễn Vĩnh Phúc - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành, trong thời gian tới, huyện Châu Thành sẽ tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức; đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng mô hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; Kịp thời biểu dương, nhân rộng và tạo sự lan tỏa của các mô hình, điển hình tiên tiến; đặc biệt là các mô hình, điển hình có hiệu quả trong tham gia xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc xây dựng nông thôn mới.

Thực tế cho thấy, tại huyện Châu Thành, nơi nào cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân thường xuyên làm tốt khâu quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, phong trào xây dựng mô hình "Dân vận khéo" vào cuộc sống thì ở đó công tác vận động các phong trào của nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt.