Đa Phước Hội phấn đấu xây dựng đạt chuẩn “Xã Nông thôn mới” trong năm 2021

Ngày đăng bài: 20/11/2020 | Tác giả: Thanh Ngân

Từ nền tảng được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 2005 và Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre công nhận danh hiệu Xã Văn hóa năm 2012, bước sang năm 2020 xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam một lần nữa vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đưa vào kế hoạch phấn đấu xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

Đa Phước Hội có diện tích đất tự nhiên khoảng 1.037ha, kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp là chính; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 46 triệu đồng/người/năm. Hiện tại toàn xã có 119 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,75%. Số nhà tạm, dột nát trên địa bàn xã qua rà soát còn 13 căn, chiếm tỷ lệ 0,52%. Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt 92,7%. Đảng bộ xã năm 2019 được công nhận hoàn thành nhiệm vụ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị được công nhận vững mạnh xuất sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để đạt được mục tiêu đề ra, xã Đa Phước Hội đã xây dựng phương án thực hiện các tiêu chí, đăng ký lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện về Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của huyện nắm tình hình để kịp thời hỗ trợ. Trong đó, Xã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận động trong cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn xã tham gia xây dựng nông thôn mới, bước đầu triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng; chủ động xây dựng nhiều phương án, giải pháp để huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, gắn với quy hoạch và phù hợp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn khảo sát Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh. (Ảnh: Thanh Ngân)

Song song đó, Xã tiếp tục quan tâm đề ra các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân thông qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thường xuyên tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi, cải tạo vườn tạp kém hiệu quả và nhận rộng các mô hình kinh tế cao trên địa bàn; tư vấn giới thiệu việc làm để người dân tham gia học nghề và có việc làm ổn định; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến cáo người dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, Xã đã thành lập được 01 hợp tác xã nông nghiệp, bước đầu có 119 thành viên tham gia và thành lập 17 tổ hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, có 237 thành viên tham gia.

Theo quy định tại Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, qua đánh giá xã Đa Phước Hội đã thực hiện cơ bản đạt 14/19 tiêu chí, Xã còn 05 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Hộ nghèo, Quốc phòng và An ninh. Để hỗ trợ cho địa phương thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, vừa qua Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã chủ trì phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan đến khảo sát và thống nhất danh mục công trình cần đầu tư để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện.

Trường Tiểu học xã Đa Phước Hội trong thời gian tới sẽ được đầu tư xây dựng để đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đa Phước Hội, trên tinh thần chỉ đạo của cấp trên, cùng với sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân, công tác triển khai xây dựng 19 tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn xã trong thời gian qua đạt kết quả khá tốt. Trong đó, nhân dân sẵn sàng hiến đất, góp công, góp của để xây dựng các công trình; hưởng ứng và chủ động thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của hộ gia đình cần phải làm.

Với sự quyết tâm trong lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cộng với sự đồng lòng, chung sức của người dân trên địa bàn xã trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tin tưởng rằng xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam sẽ hoàn thành xây dựng "Xã Nông thôn mới" trong năm 2021 đúng theo kế hoạch.

Được biết, Đa Phước Hội là xã cuối cùng trong 15 xã của huyện Mỏ Cày Nam đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, đây sẽ là bước đệm để chuẩn bị cho lộ trình giai đoạn 2021-2025 huyện Mỏ Cày Nam xây dựng đạt chuẩn "Huyện Nông thôn mới".