Bến Tre thuộc nhóm 10 tỉnh có số lượng sản phẩm OCOP cao nhất cả nước

Ngày đăng bài: 23/11/2020 | Tác giả: Duy Thanh

Đoàn Đại biểu tỉnh Bến Tre gồm lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Y tế, sở Công Thương, sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và 2 chủ thể OCOP tiêu biểu của địa phương vừa đến tỉnh An Giang tham dự Hội nghị đánh giá Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 khu vực phía Nam do Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức. Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Hội nghị, ông Nguyễn Minh Tiến - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì, cùng đại diện sở, ban ngành các tỉnh khu vực phía Nam.

Sau hơn hai năm triển khai thực hiện chương trình OCOP, đến nay, tại khu vực phía Nam đã có 11/19 tỉnh/thành phố tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Số lượng sản phẩm được đánh giá, phân hạng chỉ chiếm 18,07% tổng số sản phẩm OCOP của cả nước; trong đó, 3 tỉnh là Bến Tre, Sóc Trăng và Đồng Tháp nằm trong nhóm 10 tỉnh có số lượng sản phẩm OCOP cao nhất cả nước.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Duy Thanh)

Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng cần có các chính sách, định hướng nhằm phát huy thế mạnh, lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa của các địa phương, kể các các địa phương vùng miền núi vùng khó khăn…, huy động sự tham gia của tất cả các cấp, các ngành, hệ thống chính trị, phát triển OCOP trở thành giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Với quan điểm OCOP tiếp tục là một Chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, tập trung phát triển các sản phẩm đặc sản, ngành nghề nông thôn gắn với đơn vị làng, xã để phát suy nội lực, sức sáng tạo, hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa gắn với cộng đồng. Phát triển sản phẩm OCOP gắn với khai thác các lợi thế về nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa, gắn với mục tiêu tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và an sinh xã hội ở khu vực nông thôn, đặc biệt là các vùng khó khăn, miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy sự tham gia của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và cộng đồng, đặc biệt là vai trò của cấp xã trong triển khai Chương trình OCOP, tính chủ động và đóng góp nguồn lực của các chủ thể để phát triển sản phẩm OCOP hiệu quả và bền vững.

Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Duy Thanh)

Tại Hội nghị, ông Huỳnh Quang Đức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre cũng đã trình bày về kết quả triển khai Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020, nêu ra những khó khăn, thuận lợi và đề xuất giải pháp thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021-2025 của Bến Tre. Ông nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP ưu tiên các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ đặc sắc, truyền thống và có lợi thế ở mỗi địa phương nhằm gia tăng giá trị, gắn với cộng đồng. Với những sản phẩm đã được đánh giá, phân hạng: tiếp tục hỗ trợ các chủ thể nâng cấp, hoàn thiện về sản phẩm, tập trung vào: đổi mới và cải thiện công nghệ, quy trình kỹ thuật; mở rộng vùng nguyên liệu tại địa phương; quản lý chất lượng sản phẩm; hoàn thiện bao bì, nhãn mác theo quy định và phù hợp với yêu cầu của thị trường.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu tham dự Hội nghị đã khảo sát các doanh nghiệp sản xuất có sản phẩm tiềm năng đạt OCOP 5 sao tại tỉnh An Giang là Công ty TNHH MTV lương thực Thoại Sơn  thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang tại Thành phố Long Xuyên.