Khảo sát, hướng dẫn, nâng chất sản phẩm thuộc Chương trình OCOP năm 2020

Ngày đăng bài: 23/11/2020 | Tác giả: Duy Thanh

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh vừa chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng nông thôn mới các huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm, Châu Thành và các đơn vị tư vấn nâng cấp sản phẩm OCOP về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, câu chuyện sản phẩm, môi trường,... tiến hành khảo sát, hướng dẫn và nâng chất sản phẩm OCOP và sản phẩm tiềm năng tham gia Chương trình OCOP.

Đoàn công tác đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các chủ thể sản xuất (doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh) có sản phẩm đã tham gia Chương trình OCOP và các sản phẩm chủ lực của địa phương chuẩn bị tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020. Ngoài ra, tuyên truyền vận động chủ thể sản xuất có sản phẩm OCOP tham gia đánh giá và đánh giá lại theo Bộ tiêu chí Trung ương tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Đoàn khảo sát làm việc tại Công ty TNHH MTV Nấm Phạm Lê Nguyễn, xã Hữu Định, huyện Châu Thành. (Ảnh: Duy Thanh)

Đoàn đã đến khảo sát, hướng dẫn 24 chủ thể sản xuất trên địa bàn các huyện với 05 chủ thể là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 11 hợp tác xã, tổ hợp tác, 09 cơ sở có giấy đăng ký kinh doanh. Đoàn đã thông tin đến Chủ thể sản xuất các nội dung triển khai, cách thức tham gia Chương trình OCOP, hướng dẫn các bước tham gia Chương trình OCOP về hồ sơ, biểu mẫu,…. Ngoài ra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ thực tế tại cơ sở, tuyên truyền vận động các chủ thể tham gia Chương trình, tư vấn kỹ thuật, nhãn hiệu, tem nhãn,… Phổ biến một số chính sách có thể hỗ trợ chủ thể sản xuất khi tham gia Chương trình OCOP.

Đoàn khảo sát đánh giá cao chất lượng cũng như tiềm năng phát triển của các sản phẩm. Đoàn cũng đã đề nghị các chủ thể sản xuất tiếp tục quan tâm mở rộng sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng, bảo vệ môi trường, tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ bền vững, phấn đấu hoàn chỉnh sản phẩm tiếp cận các hệ thống phân phối bán lẻ và hệ thống siêu thị trong và ngoài tỉnh. Các đơn vị tư vấn theo vai trò, trách nhiệm của mình tiếp tục hỗ trợ các cơ sở xây dựng thương hiệu, nhãn mác, xúc tiến thương mại. Đồng thời, đề nghị các chủ thể sản xuất từng bước mở rộng quy mô có truy xuất nguồn gốc, áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến trong và ngoài nước.