Bình Đại đẩy mạnh phát triển nông nghiệp - nông thôn để xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 24/11/2020 | Tác giả: Thanh Hương

Triển khai thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp - nông dân- xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, kinh tế huyện Bình Đại có bước phát triển vượt bậc và toàn diện trên các mặt, bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống của người dân được cải thiện, giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đến năm 2020 đạt 4,92%, tăng 6% so với chỉ tiêu năm.

Giai đoạn 2018-2020, Bình Đại đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyển đổi diện tích cây trồng, vật nuôi hiệu quả thấp sang các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao và tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Đến nay, toàn huyện đã hình thành nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao và sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, như: Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng không sử dụng thuốc kháng sinh và diệt khuẩn trong thời gian nuôi, mô hình nuôi cá chạch lấu thương phẩm, mô hình trồng xoài tứ quý trên đất vườn tạp kém hiệu quả, mô hình trồng dừa hữu cơ, mô hình trồng dưa lưới trải bạc, hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm trên cây nhãn, đặc biệt là mô hình chăn nuôi heo và gà theo hướng quy mô công nghiệp.v.v.

Hạ tầng nông thôn từng bước được hoàn thiện đồng bộ, tỷ hộ dân sử dụng điện đạt 99,94%, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99,3%, trong đó tỷ lệ hộ dân đầu tư hệ thống nước sạch sử dụng đạt 68,7%. Thu nhập bình quân của người dân hiện nay tăng lên ước đạt 47,5 triệu đồng/người/năm. Cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục có nhiều đổi mới. Các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp đang từng bước đổi mới công tác quản lý điều hành, trình độ cán bộ quản lý đã được nâng cao và xác định hoạt động theo hướng đa ngành nghề, đa dịch vụ, chủ động hơn trong cơ chế thị trường. Thời điểm này, toàn huyện có 11 tổ hợp tác nông nghiệp, thời gian qua, các tổ hợp tác nông nghiệp của huyện đã xây dựng hiệu quả mối liên kết với các doanh nghiệp, thay đổi dần tập quán canh tác của người dân, tổ chức liên kết theo quy mô lớn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất hữu cơ, quy trình Việt Gap, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, nhất là thị trường các nước khó tính.

Thông qua những kết quả đạt được của Chương trình nông nghiệp, nông dân, đến nay, các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới tại các xã của hyện đã được cải thiện về mức độ. Huyện đã có 5 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới gồm: Châu Hưng, Long Hòa, Phú Thuận, Thới Thuận, Thạnh Phước. Hiện đang đề nghị công nhận xã Thới Lai và hỗ trợ các xã Châu Hưng, Phú Thuận xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Mô hình trồng xoài tứ quý đem lại hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: Thanh Hương)

Tuy nhiên, thời gian triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp - nông dân trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn nhất định, như: công tác tuyên truyền, vận động ở một số địa phương còn mang tính chất phong trào, sản xuất nông nghiệp vẫn còn mang tính tự phát, chưa hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, chưa có dự án mang tính động lực, công tác thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và chuỗi giá trị đối với các nông sản chủ lực còn chậm,...

Xác định phát triển nông nghiệp - nông dân là nhiệm vụ trọng yếu trong phát triển kinh tế của huyện trong giai đoạn 2020-2025, để đảm bảo an ninh lương thực, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đảm bảo môi trường và xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch, huyện Bình Đại tập trung phát triển nông nghiệp - nông dân theo hướng bền vững gắn với nông nghiệp chế biến, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực là tôm, nhãn, bò, dừa. Chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Thực hiện quy hoạch và quản lý sản xuất theo quy hoạch, đẩy nhanh ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, chú trọng xây dựng các hình thức tổ chức phù hợp và thực hiện hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt triển khai thực hiện tốt cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của Trung ương, tỉnh vào các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đa dạng các nguồn đầu tư vào nông nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nông, ngư nghiệp.