Phú Khánh tập trung xây dựng xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới

Ngày đăng bài: 25/11/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Thạnh Phú do ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện làm Trưởng đoàn vừa đến xã Phú Khánh kiểm tra kết quả 02 năm xây dựng "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới".

Phú Khánh triển khai xây dựng nông thôn mới từ năm 2012, khi đó xã mới đạt 06/19 tiêu chí. Sau 08 năm thực hiện, cán bộ và nhân dân tin tưởng, đồng thuận, tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, xã cơ bản đạt đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới, 03 tiêu chí còn lại về Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa xã đang khẩn trương hoàn thiện để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Phú Khánh tập trung xây dựng xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới. (Ảnh: Minh Mừng)

Hiện tại, xã Phú Khánh chỉ còn 3,38% hộ nghèo và 2,09% hộ cận nghèo. Hơn 88% nhà ở của hộ dân đạt chẩn theo quy định của Bộ Xây dựng, không còn nhà tạm, dột nát. Có 100% hộ dân sử dụng điện an toàn.

Kinh tế đời sống của người dân từng bước phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng lên qua từng năm. Cuối năm 2019, thu nhập đạt 45,5 triệu đồng/người/năm, ước tính hiện nay đạt khoảng 50,8 triệu đồng/năm. Các hộ gia đình tích cực tham gia các hình thức hợp tác hoặc liên kết phát triển kinh tế với các sản phẩm chủ lực của địa phương là cây dừa, con bò. Có 176 thành viên tham gia Hợp tác xã Dừa Phú Nông; 10 tổ hợp tác chăn nuôi bò đạt hiệu quả.

Các tuyến đường xã và từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 100% theo chuẩn quy định với tổng chiều dài hơn 8km. Các tuyến đường còn lại đạt chuẩn theo quy định của xã nông thôn mới.

Chất lượng xây dựng "Gia đình văn hóa", "Ấp văn hóa" được nâng lên hàng năm. Hiện tại toàn xã có hơn 90% hộ được công nhận gia đình văn hóa, hơn 65% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa 3 năm liên tục. 5/5 ấp được tái công nhận ấp văn hóa và giữ vững danh hiệu này 5 năm liên tục từ 2015 đến nay. Hơn 90% tổ nhân dân tự quản hoạt động mạnh, số còn lại hoạt động khá…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Ngọc Tân phát biểu. (Ảnh: Minh Mừng)

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú - Nguyễn Ngọc Tân đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân xã Phú Khánh nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất là xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới và đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2020; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị xã khẩn trương đẩy nhanh triển khai các công trình; tìm ra những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quan tâm thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Theo đó, xã tiếp tục củng cố, nâng chất và phát huy tốt giá trị văn hóa truyền thống để xã phát triển bền vững. Người dân cần quan tâm thực hiện tốt nếp sống văn hóa. Ban Chỉ đạo xã, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã cần tiếp tục quan tâm công tác chỉ đạo thường xuyên, liên tục, đồng bộ có hiệu quả. Cả hệ thống chính trị phải là chất xúc tác, kích hoạt, khơi dậy sức sống, sức sáng tạo giá trị văn hóa của con người Phú Khánh trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"…