Châu Bình tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Ngày đăng bài: 26/11/2020 | Tác giả: Diệu Hiền

Châu Bình, huyện Giồng Trôm là xã đầu tiên của tỉnh Bến Tre được công nhận xã nông thôn mới vào tháng 11 năm 2014. Sau khi đón nhận danh hiệu này, Châu Bình đang có những bước chuyển biến mới khi tiếp tục nâng chất các tiêu chí và tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng lên.

Sau khi tiếp thu quyết định 372 của UBND tỉnh Bến Tre về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Châu Bình xây dựng Nghị quyết để phân kỳ thực hiện. Trên cơ sở đó, Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã cũng xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách từng tiêu chí, trong đó chú trọng vai trò của Mặt trận, đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động các hộ dân cho người dân thấy việc xây dựng nông thôn mới nâng cao là quyền lợi và phục vụ lợi ích chính đáng cho người dân.

Xác định Nhân dân là chủ thể thực hiện và là người được hưởng lợi từ chương trình nông thôn mới nâng cao nên xã Châu Bình rất quan tâm công tác tuyên truyền, kêu gọi người dân hưởng ứng. Nhờ vậy, xã Châu Bình đã tiếp tục khơi dậy sức mạnh nội lực của người dân chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao ngày càng đi vào chiều sâu, đạt thêm nhiều kết quả thiết thực. Đến thời điểm này xã đạt 10/15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, các tiêu chí còn lại đạt trên 70%.

Diện mạo của xã Châu Bình ngày càng khởi sắc. Kết cấu hạ tầng giao thông dần hoàn thiện, đường ấp, liên ấp được mở rộng, thông thoáng, sạch đẹp. Hệ thống điện không ngừng được cải tạo phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân. Trường học đáp ứng nhu cầu dạy và học, Trạm y tế phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân trong xã. Chợ xã giải quyết tốt nhu cầu trao đổi hàng hóa, phát triển thương mại, dịch vụ cho bà con địa phương. Từ đó, hộ nghèo không ngừng được kéo giảm, xã chỉ còn 24 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,95%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,34 triệu đồng/người/năm.

"Từ khi được công nhận xã nông thôn mới, cuộc sống người dân chúng tôi ngày càng khá hơn, sản xuất thuận lợi, đường xá mở rộng, cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch đẹp… chúng tôi nhận thấy vùng đất này ngày càng đổi thay. Hiện nay xã phát động xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tôi cùng bà con nơi đây tiếp tục hưởng ứng, thực hiện tốt 15 phần việc của hộ gia đình nhất là dọn dẹp cảnh quan, trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường" - Ông Vũ Trường Giang - ấp Bình Phú, phấn khởi cho biết.

Hệ thống giao thông nông thôn Châu Bình được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Diệu Hiền)

Hiện xã Châu Bình còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, Thu nhập, Tổ chức sản xuất, Giáo dục và Đào tạo, Môi trường và An toàn thực phẩm. Để thực hiện đạt các tiêu chí còn lại, Trưởng Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Châu Bình Hồ Thanh Trung cho biết: "Xã sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch phân công từng thành viên để thực hiện các tiêu chí trong thời gian tới, trong đó tập trung hoàn thành trong tháng 11 và tháng 12. Trên cơ sở đó định kỳ hàng tuần, Ban Chỉ đạo họp lại để đánh giá tiến độ thực hiện, trong đó tập trung tiêu chí cảnh quan môi trường, đặc biệt là tập trung 15 phần việc của hộ gia đình. Xã cũng sẽ phân công cán bộ, đảng viên phụ trách các hộ dân để tuyên truyền vận động và kiểm tra tiến độ thực hiện. Quyết tâm đến cuối tháng 12 sẽ hoàn thành 15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao để đạt Nghị quyết Đảng ủy đề ra". 

Trong đó, về giao thông xã đã được tỉnh ghi vốn xây dựng đường ĐA.04 (đoạn từ Đường Kỷ Lục đến Đê Quốc Phòng) dài 2km. Bên cạnh đó, xã cũng quan tâm về tiêu chí về phát triển kinh tế, trong đó phát huy các tổ hợp tác, hợp tác xã và chuỗi giá trị. Các tổ hợp tác, tập trung cho các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là các tổ may gia công, mô hình chăn nuôi dê, nuôi bò trên địa bàn xã. Về chuỗi giá trị xã cũng vận động tuyên truyền người dân tham gia liên kết chuỗi dừa hữu cơ từ đó tạo đầu ra giá cả ổn định cho người dân.

Diện mạo nông thôn Châu Bình ngày càng đổi thay, cảnh quan nông thôn ngày càng khởi sắc, những thành quả ấy chính là sự đoàn kết và quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm hiệp lực của các tầng lớp nhân dân. Song, xây dựng xã nông thơn mới nâng cao là nhiệm vụ khó khăn cần sự nỗ lực, chung tay của Đảng bộ, chính quyền và người dân. Tin tưởng rằng, một lần nữa xã Châu Bình sẽ đoàn kết xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020 hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.