Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Thạnh Phú

Ngày đăng bài: 27/11/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Sáng ngày 26/11/2020, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh do Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại huyện Thạnh Phú.

Năm 2020, công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại huyện Thạnh Phú được đánh giá hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm đề ra. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện phối hợp mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 với quân số hơn 250 người. 

Lãnh đạo huyện Thạnh Phú báo cáo công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh trên địa bàn huyện. (Ảnh: Minh Mừng)

Công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho học sinh các trường Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên được quan tâm. Theo đó, có tổng số 78 lớp với hơn 3.700 em tham gia. Kết quả, có hơn 96% học sinh được đánh giá khá, giỏi.

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện thường xuyên phối hợp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động 273 tổ nhân dân tự quản, 17 hội đồng bảo vệ an ninh trật tự, 27 đội dân phòng. Tổ chức tuần tra vũ trang, giữ gìn an ninh trật tự gần 2.000 cuộc. Giáo dục, giải tán hơn 120 nhóm thanh thiếu niên tụ tập về khuya gây mất an ninh trật tự.

Đối với Công an huyện, trong năm 2020, công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh được đơn vị lồng ghép thông qua các buổi diễn đàn; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kết hợp công tác tuyên truyền pháp luật hơn 660 cuộc với gần 9.000 người dự. Ban hành 34 văn bản có liên quan đến việc thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh…

Trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Thanh Xuân phát biểu kết luận. (Ảnh: Minh Mừng)

Tại xã Bình Thạnh, thông qua phổ biến kiến thức Quốc phòng và An ninh cho người dân, chất lượng các tổ chức an ninh trật tự ở cơ sở được củng cố và tăng cường. Từ đó, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, chế độ Xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Thanh Xuân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị huyện Thạnh Phú cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh đi vào chiều sâu. Có kế hoạch tổng thể cả nhiệm kỳ để thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh. Quan tâm kiểm tra, giám sát, đôn đốc đối với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh cấp xã và các cơ quan phối hợp. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.