Thạnh Phú bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học nghề và việc làm

Ngày đăng bài: 03/12/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bến Tre vừa phối hợp Trường Đại học Lao động Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học nghề và việc làm cho đội ngũ cộng tác viên, cán bộ làm công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện.

Tại đây, đại biểu được triển khai các nội dung: thực trạng và định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp trong thời gian tới; quản lý và tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và việc làm cho lao động nông thôn. Các nội dung này nhằm nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cộng tác viên, cán bộ về tư vấn lao động nông thôn trong việc tham gia chọn ngành, nghề đào tạo, đảm bảo việc làm sau đào tạo để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững; đồng thời, nâng cao nghiệp vụ tư vấn, vận động người lao động tham gia học nghề gắn với việc làm và tham gia đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động…

Quang cảnh lớp bồi dưỡng. (Ảnh: Minh Mừng)

Được biết, những năm gần đây, công tác tư vấn, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Thạnh Phú có bước chuyển tích cực. Nguồn cung lao động của huyện khá dồi dào, lao động trong độ tuổi chiếm hơn 71% trong tổng cơ cấu lao động toàn huyện. Mỗi năm, Thạnh Phú có từ 1.800 đến 2.000 lao động bước vào độ tuổi, đủ đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Theo đó, hằng năm, huyện tập trung giải quyết việc làm cho khoảng 4.800 người, giới thiệu việc làm ngoài huyện khoảng 500 người, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài từ 80 đến 100 người…