Ba Tri tổng kết Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng bài: 18/12/2020 | Tác giả: Trần Xiện

Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri vừa tổ chức tổng kết thực hiện Chương số 10-CTr/TU ngày 28/4/2016 của Tỉnh ủy về "Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp" giai đoạn 2016 - 2020.

Trong 5 năm qua, Chương số 10 của Tỉnh ủy về "Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp" được huyện Ba Tri triển khai, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện. Huyện kiện toàn Tổ Tư vấn mời gọi đầu tư và tư vấn khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thành lập Tổ Vận động hộ sản xuất kinh doanh cá thể đổi sang loại hình doanh nghiệp; các xã, thị trấn thành lập Tổ Hỗ trợ đầu tư và khởi nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông khởi nghiệp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức, tích cực tham gia Chương trình "Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp". Trong giai đoạn 2016 - 2020, huyện Ba Tri có 2.419 hộ kinh doanh, đạt 120,95% kế hoạch, phát triển thành lập mới 173 doanh nghiệp, đạt 66,54% kế hoạch, trong đó có 38 Doanh nghiệp chuyển lên từ hộ kinh doanh, đạt 54,29%; 20 doanh nghiệp khởi nghiệp, đạt 40% và 115 doanh nghiệp mới khác, đạt 82,14%; có 9 doanh nghiệp từ hộ phát triển lên được hỗ trợ chi phí thành lập mới.

Đề án Phát triển đa dạng sinh kế Khởi nghiệp thoát nghèo bền vững và Chương trình khởi nghiệp thoát nghèo cũng được huyện quan tâm, tập trung thực hiện. Có 483 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo tham gia đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn với kinh phí hơn 16,9 tỷ đồng. Dự án AMD thực hiện mô hình phát triển sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo tại 9 xã bãi ngang với số vốn trên 6 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo hỗ trợ cho hơn 840 hộ nghèo, cận nghèo để phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo với kinh phí trên 14,3 tỷ đồng...

Những hoạt động trên góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 còn 6,78%, ước đến cuối năm 2020 còn 5,75%.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trần Xiện)

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri - Dương Văn Chương đề nghị các ngành, các địa phương cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông khởi nghiệp, thông tin những chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh đã ban hành, cập nhật các văn bản, chính sách hỗ trợ mới thông tin rộng rãi đến người dân, hộ kinh doanh, giúp người dân nắm bắt rõ hơn các chính sách và nội dung Chương trình để tiếp cận được hỗ trợ, đặc biệt là Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh Bến Tre.

Đẩy mạnh công tác vận động hộ kinh doanh đủ điều kiện phát triển lên doanh nghiệp. Hỗ trợ Doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hiện có, đặc biệt là Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tiếp tục phối hợp tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên"; đề xuất, giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp để được hỗ trợ, phát triển.