Hội thảo đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng bài: 31/12/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Tại Khu Liên hợp Văn hóa - Thể thao và Du lịch Cửu Long, huyện Thạnh Phú, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội thảo đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Trên địa bàn tỉnh Bến Tre hiện có hơn 6.000 lao động trong ngành du lịch, trong đó lao động qua đào tạo chiếm khoảng 60%. Nguồn nhân lực quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã gần 200 người với trình độ từ cao đẳng trở lên.

Chủ trì hội thảo. (Ảnh: Minh Mừng)

Từ năm 2019 đến nay, hàng năm tỉnh đều dành một phần ngân sách nhà nước kết hợp với xã hội hóa để tổ chức từ 5 đến 6 lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn cho đội ngũ lao động trong ngành du lịch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập như: chất lượng lao động ở các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch còn nhiều hạn chế, chưa được đào tạo bài bản về du lịch; đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về du lịch còn yếu và thiếu; các cơ sở đào tạo về du lịch tại tỉnh rất ít; chưa có trường đào tạo trình độ đại học chuyên ngành du lịch tại tỉnh...

Đại biểu các trường đại học nêu ý kiến. (Ảnh: Minh Mừng)

Tại hội thảo, đại biểu các công ty, doanh nghiệp và các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh có nhiều ý kiến trao đổi, góp ý xoay quanh các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch như: làm thế nào để nắm bắt nhu cầu, dự báo và gắn kết cung - cầu về nhân lực du lịch; nâng cao năng lực và chất lượng của cơ sở đào tạo; tuyên truyền, giáo dục hướng nghiệp trong hệ thống giáo dục phổ thông để định hướng cho học sinh phổ thông lựa chọn nghề, lựa chọn trường; huy động các nguồn vốn cho phát triển nguồn nhân lực du lịch...

Qua hội thảo này, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và các địa phương trong tỉnh mong muốn được tiếp tục mở rộng liên kết, hợp tác với các trường trong việc phát triển nguồn nhân lực du lịch của tỉnh. Qua đó, góp phần thúc đẩy ngành du lịch Bến Tre phát triển ngày càng nhanh và bền vững, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 08 ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 22 ngày 20/7/2017 của Tỉnh ủy Bến Tre.