Hội thảo đánh giá mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa lai Thơm 6 tại vùng lúa - tôm huyện Thạnh Phú

Ngày đăng bài: 31/12/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Tại ấp An Bình, xã Mỹ An, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thạnh Phú tổ chức Hội thảo đánh kết quả sản xuất thử nghiệm giống lúa lai Thơm 6 trên đất canh tác lúa - tôm tại huyện vụ Thu Đông 2020.

Mô hình được triển khai thực hiện từ cuối tháng 8/2020 tại 3 xã Mỹ An, An Điền và An Qui với 09 hộ dân tham gia, tổng diện tích 6 ha. Tuy nhiên, do tình hình xâm nhập mặn phức tạp, ảnh hưởng đến việc xả rửa phèn, mặn để đưa nước ngọt vào đồng ruộng nên việc xuống giống kéo dài đến cuối tháng 9/2020. Mỗi hecta lúa canh tác, các hộ tham gia được hỗ trợ 60kg lúa giống và 2,5 triệu tiền phân bón.

Giống lúa lai Thơm 6 có thời gian sinh trưởng từ 110 đến 115 ngày; hạt giống khỏe, nẩy mầm mạnh, tỷ lệ trên 95%; bông dài, độ bóng hạt dày; khả năng thích ứng tốt với độ mặn...

Giống lúa lai Thơm 6 trồng thử nghiệm tại xã Mỹ An. (Ảnh: Minh Mừng)

Hiện tại, năng suất các hộ dân tham gia thực hiện mô hình đạt 5 tấn/ha, giá bán 7.500 đồng, lợi nhuận thu được gần 16 triệu đồng/ha...

Các hộ nông dân tham gia mô hình cho biết, so với các giống khác tại địa phương, giống lúa lai Thơm 6 đạt năng suất cao hơn. Năm nay, do ảnh hưởng của nước mặn nên năng suất lúa có giảm, nhưng lúa Thơm 6 vẫn đạt ở mức khá cao.

Ông Võ Văn Hiện - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thạnh Phú cho biết, mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa Thơm 6 trên đất lúa - tôm tại huyện Thạnh Phú bước đầu cho thấy tiềm năng, thích ứng tốt hơn các giống lúa khác tại địa phương. Về cơ bản mô hình thử nghiệm này thành công, sản lượng đạt theo yêu cầu. Tuy nhiên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển  đề nghị Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng cần có giải pháp khắc phục một số hạn chế để đưa vào sản xuất đại trà. Tiếp tục triển khai mô hình thử nghiệm tại nhiều xã vùng lúa - tôm để có nhiều hộ dân tham gia, từ đó đối chứng, đánh giá hiệu quả, chất lượng của giống Thơm 6. Xây dựng chuỗi liên kết cung ứng và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân…