Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Công ty Điện lực Bến Tre ký kết phối hợp tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2021

Ngày đăng bài: 13/01/2021 | Tác giả: Tôn Đức Tài

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công ty Điện lực Bến Tre vừa tổ chức lễ ký kết phối hợp tuyên truyền "Thông tin Ngành điện - An toàn điện - Tiết kiệm điện".

Theo chương trình ký kết, trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền các nội dung liên quan đến "Thông tin Ngành điện - An toàn điện - Tiết kiệm điện" trên trang bìa 3 tờ Thông tin phục vụ lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do Công ty Điện lực Bến Tre cung cấp với các nội dung như: Giải pháp sử dụng các thiết bị điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, cơ quan công sở,... Tuyên truyền các điển hình của các tập thể và cá nhân có những đóng góp tích cực trong việc sử dụng điện an toàn, hiệu quả, từ đó nhân rộng để người dân cùng tham gia hưởng ứng.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết kế hoạch tuyên truyền. (Ảnh: Tôn Đức Tài)

Đồng thời, tuyên truyền các quy định của Nhà nước về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm giai đoạn 2020 - 2025 theo Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan, góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng; vận động tổ chức, cơ quan và người dân tham gia hưởng ứng chiến dịch tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời đểm diễn ra sự kiện Giờ Trái Đất; Chương trình gia đình tiết kiệm và ấp văn hóa tiết kiệm điện; Chương trình năng lượng mặt trời áp mái; Chương trình tiết kiệm điện trong nuôi trồng thủy sản, tiết kiệm điện trong trồng trọt,...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thọ phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: Tôn Đức Tài)

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thọ cho rằng, đây là hoạt động rất ý nghĩa, nhằm nâng cao hiệu quả các biện pháp tiết kiệm điện góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về sử dụng điện tiết kiệm trong sản xuất và sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường bền vững; sử dụng điện an toàn; cung cấp điện ổn định đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; thực hiện tốt Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.