Xây dựng đời sống văn hoá, Thông tin và Truyền Thông nông thôn

Mỹ Chánh đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới

Ngày đăng bài: 22/03/2019| Tác giả: Trần Xiện
Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Ba Tri vừa tổ chức tổng kiểm tra, công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới xã Mỹ Chánh.

Giồng Trôm kiểm tra nâng chất xã văn hóa nông thôn mới kiểu mẫu Sơn Phú

Ngày đăng bài: 07/03/2019| Tác giả: Huỳnh Lâm
Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa huyện Giồng Trôm do ông Nguyễn Minh Trung - Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn vừa tổ chức kiểm tra, nâng chất xã văn hóa nông thôn mới kiểu mẫu Sơn Phú.

Chợ Lách lấy văn hóa làm động lực xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 07/01/2019| Tác giả: Việt Cường
Xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới là hai chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước mang tính toàn dân và toàn diện. Nếu như xây dựng đời sống văn hóa được xem là động lực quan trọng trong xây dựng nông thôn mới thì mục tiêu của xây dựng nông thôn mới cũng chính là đưa đời sống văn hóa lên bước phát triển mới. Ở Huyện Chợ Lách, mối quan hệ tương hỗ giữa xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới được triển khai thực hiện một cách phù hợp và mang lại nhiều kết quả thiết thực trong nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần của người dân.

Thành phố Bến Tre tổng kiểm tra kết quả xây dựng xã văn hóa - nông thôn mới xã Mỹ Thạnh An

Ngày đăng bài: 07/01/2019| Tác giả: Phương Thảo
Vừa qua, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Bến Tre, do Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thương làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; thẩm định tiêu chí (TC) số 6: Cơ sở vật chất văn hóa và TC 16: Văn hóa trong Bộ TC quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Thạnh An.

Giồng Trôm tập trung các bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 28/12/2018| Tác giả: Minh Mừng
Sau hơn 07 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay, huyện Giồng Trôm đã huy động sức mạnh đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân cùng tham gia thực hiện và mang lại nhiều kết quả thiết thực Các công trình trường học, trạm y tế xã, đường làng ngõ xóm được xây dựng khang trang, rộng rãi… phục vụ tốt nhu cầu dân sinh..

Giồng Trôm: Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát huy hiệu quả

Ngày đăng bài: 24/12/2018| Tác giả: Diệu Hiền
Năm 2018, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Giồng Trôm đã phát triển toàn diện, rộng khắp và thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân. Từng gia đình, trường học, cơ quan, các tầng lớp nhân dân đều tích cực hưởng ứng phong trào. Nhờ đó, phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng các danh hiệu ngày càng được nâng lên. Nổi bật là đường nông thôn được mở rộng, nhà cửa khang trang, bộ mặt nông thôn đổi mới, đời sống dân cư cải thiện, trình độ dân trí của người dân ngày một nâng cao...

Bình Đại tập trung nâng chất các danh hiệu xây dựng đời sống văn hóa góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ngày đăng bài: 07/12/2018| Tác giả: Tuyết Mai
Năm 2018, huyện Bình Đại tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Giồng Trôm kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới các xã Tiểu vùng IV năm 2018

Ngày đăng bài: 07/12/2018| Tác giả: Hoàng Minh
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Giồng Trôm vừa đến xã Hưng Phong, kiểm tra đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới năm 2018, đối với các xã Hưng Phong, Phước Long, Sơn Phú và Thụân Điền. Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Trần Thái Bình - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; ông Phạm Tấn Lễ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng đến dự.

Phú Hưng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 30/11/2018| Tác giả: Phương Thảo
Sau khi có chủ trương của tỉnh, thành phố Bến Tre về việc bổ sung xã Phú Hưng vào danh sách xã xây dựng nông thôn mới năm 2019, chính quyền và nhân dân xã Phú Hưng đã và đang huy động mọi nguồn lực hoàn thiện hạ tầng cơ sở, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xã nông thôn mới.

Sơn Đông tăng tốc xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 22/11/2018| Tác giả: Phương Thảo
Sơn Đông là xã vùng ven, ngoại ô thành phố Bến Tre, là cửa ngõ giao thông chính đi vào trung tâm thành phố Bến Tre, nơi giao lưu kinh tế, văn hóa với các địa phương trong và ngoài tỉnh. Trong những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Sơn Đông tiếp tục phát triển rộng khắp, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến nay, xã cơ bản đã đạt 16/19 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 5 về Trường học; Tiêu chí 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm; Tiêu chí 18 về Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật. Với mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2019, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Sơn Đông đã và đang tập trung huy động mọi nguồn lực để hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo đúng tiến độ đề ra.