Báo cáo chương trình Nông thôn mới

Thực hiện “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới” tại Châu Thành

Ngày đăng bài: 18/07/2019| Tác giả: Trúc Lan
Thực hiện theo Hướng dẫn số 5884/HD-BCĐ của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về tổ chức thực hiện “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới”, UBND huyện Châu Thành đã ban hành 04 văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới”.

Giồng Trôm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 16/07/2019| Tác giả: Kim Phụng
Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020. Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đến dự.

Diện mạo xã nông thôn mới Sơn Đông

Ngày đăng bài: 15/07/2019| Tác giả: Hồng Quốc
Qua hơn 05 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Diện mạo xã thay đổi tích cực theo hướng văn minh - hiện đại, cảnh quang môi trường sạch đẹp, tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định, mức sống và chất lượng sống người dân không ngừng cải thiện.

Xã Mỹ Thành là xã cuối cùng của thành phố Bến Tre đang hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 15/07/2019| Tác giả: Hữu Lộc
Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre vừa tổ chức kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Thành, đây là xã cuối cùng trong 07 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Thạnh Phú: 6 tháng đầu năm 2019 công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện quyết liệt

Ngày đăng bài: 08/07/2019| Tác giả: Văn Minh
Trong 6 tháng đầu năm 2019, các ngành và địa phương trong huyện Thạnh Phú tập trung thực hiện quyết liệt công tác xây dựng nông thôn mới năm 2019, trong đó 03 xã Thới Thạnh, Phú Khánh và Giao Thạnh phấn đấu đạt 19 tiêu chí vào cuối năm; các xã còn lại đẩy mạnh thực hiện với mục tiêu tăng ít nhất 02 tiêu chí/xã.

Phú Hưng ra quân ngày Chủ nhật nông thôn mới

Ngày đăng bài: 04/07/2019| Tác giả: Hồng Quốc
Xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre vừa phát động ra quân thực hiện “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới” tháng 6/2019 với công trình phát quang, dọn dẹp cảnh quang môi trường các tuyến đường trên địa bàn. Ông Nguyễn Trúc Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre, cùng hệ thống chính trị xã, đảng viên sinh hoạt theo Quyết định 76, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn và đông đảo nhân dân các ấp tham gia.

Đoàn viên ngành huyện Thạnh Phú tham gia “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới” tại xã Giao Thạnh

Ngày đăng bài: 03/07/2019| Tác giả: Minh Mừng
Sáng ngày 30/6/2019, các Chi đoàn ngành huyện Thạnh Phú phối hợp Xã Đoàn Giao Thạnh thực hiện công trình thanh niên hưởng ứng “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” tháng 6/2019 nhằm hỗ trợ địa phương thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại ấp Giao Tân.

Tình hình thực hiện 04 tiêu chí “cứng” và “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới” 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng bài: 30/06/2019| Tác giả: Hữu Lộc
Việc thực hiện 04 tiêu chí “cứng” và “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới” tiếp tục được tỉnh quan tâm thực hiện, phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy đến năm 2020, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Bến Tre có 43 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới

Ngày đăng bài: 30/06/2019| Tác giả: Hữu Lộc
Đến nay, toàn tỉnh có 43 xã đạt 19 tiêu chí (trong đó có 35 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới), 12 xã đạt 15-18 tiêu chí, 62 xã đạt 10-14 tiêu chí, 30 xã đạt 5-9 tiêu chí và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trung bình đạt tiêu chí trên xã là 13,37 tiêu chí (tăng 0,7 tiêu chí so với đầu năm 2019).

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Thành phố Bến Tre trong 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng bài: 27/06/2019| Tác giả: Minh chí
Trong 6 tháng đầu năm 2019, cùng với sự lãnh chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của các xã, sự đồng thuận của người dân, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Thành phố Bến Tre đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.